FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ (Teknopark) Hakkinda 5 Soru - 5 Cevap
SİSTEM GLOBAL İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARK) HAKKINDA 5 SORU – 5 CEVAP
3 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi
YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI
5 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Si̇stem Global İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ (Teknopark) Hakkinda 5 Soru - 5 Cevap
SİSTEM GLOBAL İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARK) HAKKINDA 5 SORU – 5 CEVAP
3 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Yillara Yaygin İnşaat İşleri̇nde Vergi̇ Kesi̇nti̇si̇ Orani %5'E Çikarildi
YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ ORANI %5’E ÇIKARILDI
5 Şubat 2021

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Gi̇der Kisitlamasi Geti̇ri̇ldi̇

04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile finansman giderlerine ilişkin kısıtlama getirilmiştir.

Kararın yürürlüğü 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Karara göre;

31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41.Maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendine göre, kullanılan yabancı kaynakları Öz Kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmelerde kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

13/06/2006 tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur fark ve benzeri adlar altında gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun kurum kazancı tespitinde indirimi kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…