GÜNCEL VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlari Artirildi!
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI ARTIRILDI!
7 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
7 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergi̇si̇ Oranlari Artirildi!
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI ARTIRILDI!
7 Temmuz 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Kidem Tazmi̇nati Tavani Belli̇ Oldu!
YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU!
7 Temmuz 2023

GÜNCEL VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Sistem Global Danışmanlık Güncel Vergi̇ Deği̇şi̇kli̇kleri̇

7 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile bir takım vergi düzenlemeleri gerçekleşmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikleri sizler için derledik.

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KÂR PAYLARINA TEVKİFAT ORANI SIFIRLANDI

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili 7343 sayılı kararı bugün Resmî Gazete‘de yayımlandı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin son fıkrası değiştirildi.

Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94’üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, yürürlüğe girdi.

HARÇ TUTARLARI %50 ARTIRILDI

492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Bu karara göre Sürücü Belgesi Harçları hariç olmak üzere, Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyaz name, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20.000 TL’ye yükseltilmiştir.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE LEHE ALINAN PARALAR ÜZERİNDEN HESAPLANAN BSMV ORANI %15’E YÜKSELTİLDİ

Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı daha önce yüzde 10 olarak belirlenmişti. 7 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oran yüzde 15’e çıkarılmıştır.

ŞANS OYUNLARI VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan 7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10,
  • At yarışlarında yüzde 14,
  • Diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak değiştirilmiştir.

Kaynak;  https://www.resmigazete.gov.tr/

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…