Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi
VARLIK BARIŞI
17 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi
VARLIK BARIŞI
17 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
18 Kasım 2020

Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

Sistem Global Danışmanlık Halka Arz Edilen Kurumlarda, Kurumlar Vergisi Oranı İndirimi

7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranını 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bankalar, fınansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur.

Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…