İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYA İLE İLGİLİ HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yatirimcilarin Uygun Koşullarda Yatirim Kredi̇leri̇ne Ulaşimi İçi̇n Projeleri̇ni̇n Strateji̇k ,Önceli̇k Ve Tekni̇k Değerlendi̇rmesi̇ne Dai̇r Düzenleme Yayinlandi.
YATIRIMCILARIN UYGUN KOŞULLARDA YATIRIM KREDİLERİNE ULAŞIMI İÇİN PROJELERİNİN STRATEJİK ,ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR DÜZENLEME YAYINLANDI.
27 Kasım 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
28 Kasım 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirimcilarin Uygun Koşullarda Yatirim Kredi̇leri̇ne Ulaşimi İçi̇n Projeleri̇ni̇n Strateji̇k ,Önceli̇k Ve Tekni̇k Değerlendi̇rmesi̇ne Dai̇r Düzenleme Yayinlandi.
YATIRIMCILARIN UYGUN KOŞULLARDA YATIRIM KREDİLERİNE ULAŞIMI İÇİN PROJELERİNİN STRATEJİK ,ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR DÜZENLEME YAYINLANDI.
27 Kasım 2023
Sistem Global Danışmanlık Yatirimlarda Devlet Yardimlari Hakkinda Kararin Uygulanmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
28 Kasım 2023

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYA İLE İLGİLİ HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI

Sistem Global Danışmanlık İthalatta Gözeti̇m Ve Korunma Önlemi̇ Uygulamalari Kapsaminda İthal Edi̇len Eşya İle İlgi̇li̇ Hesaplanan Kdv’ni̇n İndi̇ri̇m Hakki Kaldirildi

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, yürürlülük tarihi olan  24.11.2023 tarihinden itibaren, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ithal edilen eşya ile ilgili hesaplanan KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca;

  • İthalatta gözetim uygulaması hakkındaki mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.
  • İthalatta korunma önlemleri uygulaması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Mükelleflerin doğru beyan yapabilmeleri ve stok maliyetlerini doğru takip edebilmeleri için, karar kapsamındaki eşyanın ithali durumunda, gözetim kapsamına giren matraha isabet eden ve indirim hakkı olmayan katma değer vergisinin ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi ile ilgili uygulamanın, idare tarafında somut olarak belirlenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. (İndirilemeyecek KDV,  KDV Kanunu madde 58 gereği gider veya maliyet olarak dikkate alınabilinmektedir.)

Karar’da belirtilen hususlara göre, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin örnek kdv hesaplaması aşağıdaki belirtilmiştir. Bu çerçevede yersiz indirimin gerçeklememesi konusunda hassas hesaplamalar gündem olacaktır.

Matraha İlişkin DetayToplam Matrah İndirilecek KDV MatrahıAçıklama
Mal Bedeli  2.000.000,00                    2.000.000,00 Matraha ait KDV İndirilebilir
Gözetim İle İlgili Matrah     500.000,00  Matrah Gözetim Kapsamında olduğundan. KDV İndirilemeyecektir.
Navlun       50.000,00                          50.000,00 Matraha ait KDV İndirilebilir
Gümrük Vergisi       50.000,00                          40.000,00  Gözetim’deki matraha isabet eden kısım KDV indirilemeyecektir.  Gözetim’deki Matrahın 10.000 TL tutarındaki kısmına ait kdv indirilemeyecektir. 
Damga Vergisi             500,00                               400,00 500 TL’lik Matrahın Gözetime İsabet eden 100 TL’lil Kısmına ilişkin KDV indirilemeyecektir. 
Liman Gideri          2.000,00                            2.000,00 Matraha ait KDV İndirilebilir
TOPLAM  2.602.500,00                    2.092.400,00  

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…