KAR PAYLARINDAKİ TEVKİFAT ORANI %10 DÜŞÜRÜLDÜ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Düzeltmesi̇nden Vergi̇ Doğar Mi?
ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN VERGİ DOĞAR MI?
23 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!
23 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Enflasyon Düzeltmesi̇nden Vergi̇ Doğar Mi?
ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN VERGİ DOĞAR MI?
23 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!
23 Aralık 2021

KAR PAYLARINDAKİ TEVKİFAT ORANI %10 DÜŞÜRÜLDÜ!

Sistem Global Danışmanlık Kar Paylarindaki̇ Tevki̇fat Orani %10 Düşürüldü!

21/12/2021 tarihli ve 4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan değişikler;

3 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 12/01/2009 tarihli 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Ve 30. Maddelerinde yer alan kar paylarına (karın sermayeye eklenmesi kar payı sayılmaz) uygulanan %15 tevkifat oranı %10 ‘a düşürülmüştür. İlgili kanunlar kapsamında;

12/01/2009 tarihli 2009/14592 saylı kararda düzenlenen,

  • Tam mükellef kurumlar tarafındantam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir.
  • Tam mükellef kurumlar tarafındandar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir.

12/01/2009 tarihli 2009/14594 sayılı kararda düzenlenen,

  • Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir.

12/01/2009 tarihli 2009/14593 sayılı kararda düzenlenen,

  • Tam mükellef kurumlar tarafındanTürkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir.
  • Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılacak %15 oranındaki tevkifat tutarı %10 olarak değiştirilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…