KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBEDESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2021 Yili Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2021 YILI ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
25 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hali ( Teknik Iflas )
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hali ( Teknik iflas )
28 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2021 Yili Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2021 YILI ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
25 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hali ( Teknik Iflas )
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hali ( Teknik iflas )
28 Aralık 2020

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBEDESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Salgini Nedeni̇yle Veri̇lecek Hi̇bedesteği̇ Programi Ve Uygulama Esaslari Hakkinda Tebli̇ğ Yayinlandi!

22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar kapsamında; koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Desteklenecek Giderler:
Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki şekilde sağlanacaktır.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 TL olmak üzere toplamda 3.000 TL hibe desteği sağlanacaktır.

Kira desteği olarak, gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 TL olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 TL, diğer yerlerde aylık 500 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL kira desteği verilecektir.

Destek Program Süresi:
Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç ay şeklinde olacaktır.

Destek Programından Yararlanma Koşulları:

  • 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.
  • Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaklardır.
  • Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabileceklerdir.
  • Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.
  • Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…