KRONİK RAHATSIZLIĞI VEYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLARIN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ötv (Iii) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!
ÖTV (III) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!
28 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur'Lular 7326 Sayili Af Kanunu Emekli̇li̇ği̇ni̇zi̇ Etki̇li̇yor!
BAĞ-KUR’LULAR 7326 SAYILI AF KANUNU EMEKLİLİĞİNİZİ ETKİLİYOR!
1 Temmuz 2021
Sistem Global Danışmanlık Ötv (Iii) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!
ÖTV (III) Sayılı Listedeki Mallar İçin Belirtilen Asgari Maktu Tutarı Değiştirilmedi!
28 Haziran 2021
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur'Lular 7326 Sayili Af Kanunu Emekli̇li̇ği̇ni̇zi̇ Etki̇li̇yor!
BAĞ-KUR’LULAR 7326 SAYILI AF KANUNU EMEKLİLİĞİNİZİ ETKİLİYOR!
1 Temmuz 2021

KRONİK RAHATSIZLIĞI VEYA 65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLARIN MÜCBİR SEBEP HALİ SONA ERDİ

Sistem Global Danışmanlık Kroni̇k Rahatsizliği Veya 65 Yaş Ve Üstünde Olanlarin Mücbi̇r Sebep Hali̇ Sona Erdi̇

Coronavirüs salgını nedeniyle “mücbir sebep hali” nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi. Konuya ilişkin 528 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22 Mart 2020 tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi.
 

22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden 11 Temmuz 2021 tarihine kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’nin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kronik rahatsızlığın bulunduğunu tevsik eden sağlık kuruluşundan alınan belgelerin, mükellefler tarafından, 26/07/2021 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu tebliğin tamamına burada Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) ulaşabilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…