REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ Ve Ödenek Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDENEK SÜRESİ UZATILDI!
23 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2021 Yili Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2021 YILI ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
25 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ Ve Ödenek Süresi̇ Uzatildi!
KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDENEK SÜRESİ UZATILDI!
23 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Teydeb 1501 Ve 1507 Programlarinin 2021 Yili Çağrilari Açiliyor!
TEYDEB 1501 VE 1507 PROGRAMLARININ 2021 YILI ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
25 Aralık 2020

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Sistem Global Danışmanlık Reeskont İşlemleri̇nde Uygulanacak İskonto Fai̇z Oranlari Deği̇şti̇

19 Aralık 2020 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 19/12/2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.

Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur. Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, 19.12.2020 tarihinden sonra yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık %16,75 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık %15,75 oranını dikkate alacaktır.
 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…