TCMB ''BAĞIMSIZ DENETİM'' YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ
24 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle'De Yeni̇ Dönem
HAMLE’DE YENİ DÖNEM
2 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Kirsal Kalkinma Destekleri̇ 17.02.2021 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇ği̇ Kiyaslamali Anali̇z
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 17.02.2021 TARİHLİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ KIYASLAMALI ANALİZ
24 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Hamle'De Yeni̇ Dönem
HAMLE’DE YENİ DÖNEM
2 Mart 2021

TCMB ”BAĞIMSIZ DENETİM” YÜKÜMLÜLÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sistem Global Danışmanlık Tcmb ''Bağimsiz Deneti̇m'' Yükümlülüğü Deği̇şi̇kli̇ği̇ İle İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme

Yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne yaptıkları bildirimlerle ilgili “Bağımsız Denetim” yükümlülüğü 2021 yılından itibaren kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44 maddesi ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden, 2018 yılı başından itibaren üç aylık hesap dönemleri itibarıyla yabancı para pozisyonuna ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı Haziran ayından itibaren yabancı para pozisyon bilgileri, haftalık sıklıkta raporlanmaktadır.

24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe alınmıştır.

Bu kapsamda, uygulamada özetle aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır;

•Bildirim yükümlülüğü aylık olarak belirlenecektir.

•Veri formunun üç aylık ve haftalık olarak iki farklı frekansta raporlanmasına son verilmiş olup, yeni veri formu aylık olarak raporlanacaktır.

•Bildirim yükümlülüğü olan firmaların, 2021 yılı Ocak ayından başlayarak her ayın son günü itibarıyla hazırlanan veri formunu, müteakip ayın son gününe kadar TCMB’ye iletmesi gerekmektedir.

•İstisnai olarak 2021 yılı Ocak ayına ilişkin rapor, 2021 yılı Şubat ayı raporu ile ayrı ayrı hazırlanarak 31 Mart 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.

•Belirlenen yeni aylık veri formu kapsamında türev işlemlerin raporlanmasına son verilmiştir.

•Yeni aylık veri formu, haftalık raporlamalarda olduğu gibi Vergi Usul Kanunu esas alınarak Vergi İdaresi için hazırlanan finansal raporlar ile uyumlu olarak doldurulacaktır.

•Verilerin doğruluk denetimi çerçevesinde yapılan “bağımsız denetim” süreci kaldırılmıştır.

•2020 yılı yıllık raporlarının bildirimi ve bağımsız denetimi, mevcut uygulamada olduğu gibi www.tcmbveri.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.

•2021 yılına ilişkin olarak yapılacak olan raporlamaların doğruluk denetimi için denetim sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

Konuya ilişkin TCMB bilgi yazısı için TIKLAYINIZ>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…