TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanunu İle Düzenlenen Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve İşveren Sgk Pri̇m Destekleri̇ni̇n Tutarlari Arttirildi
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE DÜZENLENEN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞVEREN SGK PRİM DESTEKLERİNİN TUTARLARI ARTTIRILDI
13 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Si̇stemli̇bi̇rleşmeler İle 2+2'Ni̇n Cevabi Artik 22 Yapiyor!
SİSTEMLİBİRLEŞMELER İLE 2+2’NİN CEVABI ARTIK 22 YAPIYOR!
14 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanunu İle Düzenlenen Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve İşveren Sgk Pri̇m Destekleri̇ni̇n Tutarlari Arttirildi
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE DÜZENLENEN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞVEREN SGK PRİM DESTEKLERİNİN TUTARLARI ARTTIRILDI
13 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Si̇stemli̇bi̇rleşmeler İle 2+2'Ni̇n Cevabi Artik 22 Yapiyor!
SİSTEMLİBİRLEŞMELER İLE 2+2’NİN CEVABI ARTIK 22 YAPIYOR!
14 Ocak 2021

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu

Çağımızın gelişen sektörü yazılımların dünyada olduğu kadar ülkemizde de her geçen gün popülerliğini arttırmakta. Günümüz teknolojisinde her şeye dijital ortamda sahip olabilmemiz, tek tuşla istediğimiz her şeyi satın almamız bize yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen yazılım faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi istisnalarına tabi olduğunu biliyoruz. Ancak bu yazılımların dijital platformlarda indirilen her içeriğin (ücretli ya da ücretsiz, oyun yazılımı gibi) reklamlarından elde edilen gelirin de kurumlar vergisi açısından istisna durumunu sorgulamakta fayda var.

SON SÖZ İLK SÖZ;

  • Satılan yazılımlar, üstünden elde edilen reklam gelirleri dahil Kurumlar Vergisi‘nden müstesna olacaktır. Ancak bu istisna gelirin hem satışa etki eden faktörler hem de transfer fiyatlaması açılarından ayrıştırmaları gerekecektir.
  • Katma Değer Vergisi için;
  1. İlgili yazılım satışları KDV’den muaf olacaktır,
  2. Reklam gelirleri için ise;
  • Verilen reklam hizmeti yurtiçine verilecek ise KDV VAR.
  • Verilen reklam hizmeti yurtdışındaki bir müşteriye veriliyor ve hizmetten yurtdışında yararlanılıyor ise KDV YOK.

Bununla birlikte teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen bu yazılım faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan ürünlerin “seri üretime tabi tutularak pazarlanması” olarak değerlendirilmesi durumunda bu ürünlerden elde edilen kazançların sadece lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı için, transfer fiyatlandırması esaslarına göre gerekli ayrıştırma yapılmak suretiyle istisna hükümlerinden yararlanılabileceğini de hatırlatmak isteriz.

Gelir İdaresi Başkanlığının bu konu ile ilgili 25.01.2019 tarih 84974990-130[KDV2/İ/GEÇ20/2016/06]-35748 sayılı oyun yazılım hizmetlerine ilişkin özelgesi ile belirttiği dijital platformlarda indirilen yazılımdan elde edilen reklam gelirlerinin;

  • “Kurumlar Vergisi istisnası yönünden; oyun yazılımlarının yurt içi ve yurt dışındaki kullanıcılar tarafından … ve benzeri yurt dışı firmalar aracılığıyla indirilerek kullanılması karşılığında elde edilen kazançlarınızın (oyun esnasında yayınlanan reklamlar dolayısıyla elde edilen hasılattan pay almak suretiyle elde edilenler dahil) 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkündür.
  • KDV istisnası yönünden; Buna göre Türkiye’de hazırlamış olduğunuz bilgisayar oyun programlarına ilişkin verilen hizmetin ve indirilmesi esnasında verilen reklam hizmetinin yurt dışındaki bir müşteri (kullanıcılar) için yapılması, bu hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde bu hizmet KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilebilecektir. Bilgisayar uygulamasının yurt içi ve yurt dışı kullanımına yönelik ayrım yapılamaması halinde, münhasıran yurt dışındaki müşteriler için yapılmayan söz konusu hizmet KDV ye tabi olacaktır. Öte yandan, … Teknokent’te ürettiğiniz oyun programlarının elektronik ortamda indirilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun geçiçi 20nci maddesine göre 1/1/2019 tarihinden itibaren KDV’den istisna olacaktır” denilmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…