İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE DÜZENLENEN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞVEREN SGK PRİM DESTEKLERİNİN TUTARLARI ARTTIRILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Whatsapp Koşullarinin Güncellenmesi̇ Hakkinda
WHATSAPP KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA
11 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU
13 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Whatsapp Koşullarinin Güncellenmesi̇ Hakkinda
WHATSAPP KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA
11 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU
13 Ocak 2021

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE DÜZENLENEN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE İŞVEREN SGK PRİM DESTEKLERİNİN TUTARLARI ARTTIRILDI

Sistem Global Danışmanlık İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanunu İle Düzenlenen Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve İşveren Sgk Pri̇m Destekleri̇ni̇n Tutarlari Arttirildi

12/01/2021 tarihli ve 31363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”)’nun Geçici 24’üncü maddesinin birinci fıkrası ile düzenlenen ve işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere sağlanan nakdi ücret desteği tutarı 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmıştır.
 
17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 27 ve Geçici Madde 28 hükümleri uyarınca, istihdama dönüş ve artı istihdam teşvikine yönelik işverenlere sigorta prim destekleri sağlanmıştı. Kanun’un Geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve bentleri ile Geçici 28’inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile düzenlenen işbu işveren sigorta prim desteklerinin tutarları da 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…