SİSTEMLİBİRLEŞMELER İLE 2+2'NİN CEVABI ARTIK 22 YAPIYOR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU
13 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Müşteri̇ye Başkasinin Veri̇si̇ni̇ Göndermeni̇n Cezasi Var! Kvkk Yeni̇ Karar
MÜŞTERİYE BAŞKASININ VERİSİNİ GÖNDERMENİN CEZASI VAR! KVKK YENİ KARAR
18 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Yazilim Ürünleri̇ Üzeri̇nden Elde Edi̇len Reklam Geli̇rleri̇ni̇n Vergi̇sel Durumu
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAZILIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN REKLAM GELİRLERİNİN VERGİSEL DURUMU
13 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Müşteri̇ye Başkasinin Veri̇si̇ni̇ Göndermeni̇n Cezasi Var! Kvkk Yeni̇ Karar
MÜŞTERİYE BAŞKASININ VERİSİNİ GÖNDERMENİN CEZASI VAR! KVKK YENİ KARAR
18 Ocak 2021

SİSTEMLİBİRLEŞMELER İLE 2+2’NİN CEVABI ARTIK 22 YAPIYOR!

Sistem Global Danışmanlık Si̇stemli̇bi̇rleşmeler İle 2+2'Ni̇n Cevabi Artik 22 Yapiyor!

Güçlü birliktelikler ancak Sistem’li olursa olur!

2+2=22 SistemliBirleşmeler ile artık mümkün!

SistemliBirleşmeler; “Şirket Birleşmeleri” alanında farkındalık oluşturmak ve pratik yol haritaları ile ücretsiz rehberlik yapmak  amacı ile hayata geçiyor.

Özellikle Covid-19 pandemisi ve ekonomik etkileri dünya genelinde devam ederken şirketler için büyümek, dönüşmek ve finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şirket birleşmeleri kilit konulardan biri haline geldi.

Türkiye’de şirket birleşmeleri olması gerekenden çok çok düşük seviyelerdedir ve bu konuda hızla ezberleri bozup ciddi yol almamız gerekmektedir. Bu konuda geri kalmışlığımızın temelinde farkındalık eksikliği yatıyor. Bu doğrultuda SistemliBirleşmeler olarak ekosistemde farkındalık oluşturma vizyonuyla ilk adımı gururla atmış bulunuyoruz.

Şirketler için büyüme yollarından biri de başka bir şirket ile birleşmek, aslında değerleri birleştirmek ihtiyaçları tamamlayarak tam bir güç birliği oluşturmaktır. Şirket birleşmeleri diğer büyüme strateji ve yöntemlerine göre daha hızlı ve etkin olarak görüldüğü için büyük avantaj sağlıyor.

Şirketleri birleşmeye teşvik eden başlıca etkenler;
 •Oluşturulacak sinerji ile büyüme,
•Ölçek ekonomilerinden yararlanma,
•Vergisel avantajlar,
•Hukuki avantajlar,
•Çeşitlendirme ve rekabetin azaltılması imkanı,
•Finansal ve mali sebepler olarak özetlenebilir. 
Bir veya birden çok etken sonucunda şirket birleşmesi düşünülüyorsa strateji çok iyi belirlenmeli, hangi şirket ile hangi şartlarda nasıl birleşileceği detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Sinerji ile SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK şirket birleşmelerinin temelini oluşturuyor.

2+2=22 ise ortada doğru bir birleşme var demektir!

Doğru birleşmelerle şirketlerin hem sürdürülebilir büyümeyi yakalayacaklarına hem de değerlerini maksimum seviyeye yaklaştırdıkça ülkesel ekonomik büyümeye de fayda sağlayacaklarına inanıyoruz, bu konularda 25 yıllık tecrübemizle biriktirdiğimiz pratik deneyim,  bilgi  ve yol haritalarını ücretsiz  dahil ederek bu başlattığımız insiyatifin ülke ekonomimize sürdürülebilir fayda sağlaması için ilgili portalı hem güncel tutacağımızı hem de ihtiyaç – fayda esaslı eşleşmeler yönünde de geliştirmeyi tahhüt ediyoruz.

VE ŞİMDİ  sizi de Sistem’li Birleşmeye davet ediyoruz!

Siz de 2+2’i 22 yapmak için hemen www.sistemlibirlesmeler.com adresini ziyaret edin!  

Her türlü soru ve görüşleriniz için bize info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi tecrübe ile güce dönüştürüyoruz…