TEYDEB DESTEK PROGRAMLARINDA DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kobi̇gel Destek Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
16 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Yardimi Si̇gorta İsti̇sna Tutarina İli̇şki̇n Sgk Genelgesi̇ Yayimlandi!
YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Kobi̇gel Destek Programinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!
KOSGEB KOBİGEL DESTEK PROGRAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
16 Kasım 2022
Sistem Global Danışmanlık Yemek Yardimi Si̇gorta İsti̇sna Tutarina İli̇şki̇n Sgk Genelgesi̇ Yayimlandi!
YEMEK YARDIMI SİGORTA İSTİSNA TUTARINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI!
24 Kasım 2022

TEYDEB DESTEK PROGRAMLARINDA DESTEK LİMİTLERİ ARTIRILDI!

Sistem Global Danışmanlık Teydeb Destek Programlarinda Destek Li̇mi̇tleri̇ Artirildi!

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerinin artırıldığı açıklanmıştır. Açıklamada belirtilen yeni üst limitler 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında geçerli olacaktır.

Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi üst limiti 150.000 TL’den 300.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi üst limiti 2.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Rapor Hazırlatma Destek Üst Sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 10.000 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 7.500 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

TEYDEB Kurullarında Proje Önerisi Sunuşu Yapma Zorunluluğu Bütçe Limiti

1501 ve 1509 destek programlarında ilgili kurulda sunum yapılması için önerilen proje bütçe alt sınırı 10.000.000 TL’den 20.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Ekonomik Fizibilite Raporu Bütçe Limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 5.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…