YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL'YE ÇEVRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler
GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 30/01/2021 Tari̇hli̇ 31380 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Kirsal Kalkinma Destekleri̇ Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlar Ve Kirsal Ekonomi̇k Altyapi Yatirimlarinin Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
2 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık Genç Gi̇ri̇şi̇mci̇lere İş Hayatina Açilan Kapida Vergi̇sel Destekler
GENÇ GİRİŞİMCİLERE İŞ HAYATINA AÇILAN KAPIDA VERGİSEL DESTEKLER
1 Şubat 2021
Sistem Global Danışmanlık 30/01/2021 Tari̇hli̇ 31380 Sayili Resmi̇ Gazete'De Yayimlanan Kirsal Kalkinma Destekleri̇ Kapsaminda Tarima Dayali Ekonomi̇k Yatirimlar Ve Kirsal Ekonomi̇k Altyapi Yatirimlarinin Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
30/01/2021 TARİHLİ 31380 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
2 Şubat 2021

YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEKLER TL’YE ÇEVRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇

Türkiye’nin geleceği, yatırımın ve yatırımcının parlayan yıldızı Yenilenebilir Enerji YEKA tarifesi 30.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) fiyatı kilovatsaat başına Hidroelektrik Üretim Tesisi için 40 kuruşRüzgar Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 32 kuruşJeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi için 54 kuruş ve Biyokütleye Dayalı Üretim Tesislerinde Çöp Gazı Veya Atık Lastiklerin İşlenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Yan Ürünlerden Elde Edilen Kaynaklar için 32 kuruşBiyometanizasyon için 54 kuruşTermal Bertaraf için 50 kuruş olarak belirlendi.

Sistem Global Danışmanlık Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'Ye Çevri̇ldi̇
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇de Destekler Tl'ye Çevri̇ldi̇ 8

YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021‘den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021‘de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…