“AR-GE HARCAMALARINI” YENİDEN DEĞERLEME YAPARAK KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI YARATABLİRSİNİZ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
9 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tarimsal Destek Ödemeleri̇ Üzeri̇nden Tevki̇f Edi̇len Geli̇r Vergi̇leri̇ni̇n İadeleri̇ İle İlgi̇li̇ 316 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİNİN İADELERİ İLE İLGİLİ 316 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
13 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
9 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tarimsal Destek Ödemeleri̇ Üzeri̇nden Tevki̇f Edi̇len Geli̇r Vergi̇leri̇ni̇n İadeleri̇ İle İlgi̇li̇ 316 Seri̇ Nolu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ Yayimlandi!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİNİN İADELERİ İLE İLGİLİ 316 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI!
13 Aralık 2021

“AR-GE HARCAMALARINI” YENİDEN DEĞERLEME YAPARAK KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI YARATABLİRSİNİZ!

Sistem Global Danışmanlık “Ar-Ge Harcamalarini” Yeni̇den Değerleme Yaparak Kurumlar Vergi̇si̇ Avantaji Yaratabli̇rsi̇ni̇z!

Bilindiği üzere 7326 Sayılı Kanun ile birlikte Taşınmazlar ile Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin 31.12.2021 tarihine kadar yeniden değerleme yapılmasına imkanı sağlanmıştı. Bu makale ile Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmalarının Yeniden Değerlemeyi nasıl avantaj haline getirebileceklerine dikkat çekmeye çalışacağım. Keyifli okumalar dilerim.

9.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 31. Maddesi güncellenmiştir. Güncellenen düzenleme ile Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutanların aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar aşağıdaki şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu mevzuatla uygulanan yeniden değerleme sonucu oluşacak olan değer artışı ile mükellefler aktif ve öz kaynaklarını arttırma imkanına sahip olacaktır. Yine arazi ve arsalar dışında kalan Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Net bilanço aktif değeri arttığı için daha çok amortisman gideri ayırabilecektir.

Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar ile yerinde ar-ge/tasarım yapan Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin aktifleştirdiği ve amortisman ile itfa etmiş olduğu yazılım ve ar-ge proje maliyetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak gelecek yıllarda vergi matrahından düşecekleri amortisman giderlerini artırabilirler.

Yeniden değerlemenin firmalara maliyeti ise; yeniden değerleme sonucu artırılan bedel üzerinden %2 vergi tahakkuk etmektedir.

Ör; GK şirketinin 31.12.2020 tarihi itibariyle aktifleştirerek bilanço aktifinde tasnif ettiği tamamlanmış ar-ge projelerine ilişkin maliyet tutarı 10.000.000 TL’dir. Aktifleştirilen bu tutar üzerinden hesaplanan amortisman tutarı ise 4.000.000 TL’dir. Yeniden Değerleme Oranının %13 olarak hesaplandığını varsaydığımızda;

Yeniden Değerlenmiş Ar-Ge Harcaması : 11.300.000 TL

Yeniden Değerlenmiş Amortisman Tut. :   4.520.000 TL

Net Yeniden Değerleme Artış Tutarı       :      780.000 TL     ( 1.300.000-520.000)

Yeniden Değerleme Kapsamında Ödenecek Vergi :   15.600 TL ( 780.000 TL*0,02)

Yeniden Değerleme İle Yaratılan KV Avantajı          : 195.000 TL (780.000 TL*0,25)