EYLÜL 2022'DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Temmuz 2022 Geli̇şmeler
TEMMUZ 2022 GELİŞMELER
8 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Alişveri̇ş Merkezleri̇ De Bağimsiz Deneti̇me Tabi̇ Oldular
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR
18 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Temmuz 2022 Geli̇şmeler
TEMMUZ 2022 GELİŞMELER
8 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Alişveri̇ş Merkezleri̇ De Bağimsiz Deneti̇me Tabi̇ Oldular
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLDULAR
18 Ağustos 2022

EYLÜL 2022’DE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN AGY500 RAPORLARINDA EN SIK KARŞILAŞILAN SORULAR

Sistem Global Danışmanlık Eylül 2022'De Tesli̇m Edi̇lmesi̇ Gereken Agy500 Raporlarinda En Sik Karşilaşilan Sorular

Mali raporların ve rapor dosyalarının hazırlandığı şu zamanlarda, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu’nu (AGY500) yazdığımız firmaların Raporlamada En Sık Karşılaştıkları Soruları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, yıllara dayanan bilgi birikimimizle sizler için aşağıdaki şekilde derledik:

  • Daha önce anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketlerde müdürlerin projede çalışması durumunda genel kurul kararının alınması ve bu kararın en geç Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu düzenleme tarihine kadar notere onaylatılması gerekir. (Yapılan değişiklikle genel kurul kararının alınması yeterlidir, ayrıca notere onaylattırılmasına gerek yoktur)
  • Proje personelinin maliyetinin beyanında, aynı zaman diliminde kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmekte olan diğer Ar-Ge projeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvik ve destekleri belirtip ilgili personelin maliyetinden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilmesi gerekir.
  • Projede görev alan öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurması, kurulu bir şirkete ortak olması ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alması ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu izin belgesinin olması gerekir. Bu kapsamda şirket kurmak için izin almış olanların da ayrıca projede çalışabilmek için izin almış olması gerekmektedir.
  • Mali Raporda sunulan harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ancak alınan alet/teçhizat/yazılım ve malzemelerin yurt dışından temin edilmesi durumunda düzenlenen belgeler, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olabilir.
  • Ödemesi yapılmadığı için veya herhangi bir nedenden dolayı ait olduğu dönemde sunulamayan giderler bir sonraki dönemde beyan edilebilir.