Dubai Şirket Kuruluşu Kılavuzu - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Türkiye- Singapur, Malezya Ve Endonezya Ticari İlişkileri Raporu
Türkiye- Singapur, Malezya ve Endonezya Ticari İlişkileri Raporu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023

Dubai Şirket Kuruluşu Kılavuzu

#Dubai #BAE #serbestbölge #offshore #mainland #e-ticaret #e-ihracat #MENA

Dubai’de anakara ve serbest bölgelerin olması işletme ve ticari faaliyet alanlarına göre farklı avantajlar sunmakla beraber sermaye gibi çeşitli alanlarda da farklılığa sebep olmaktadır. Dubai’de herhangi bir şirket türünde faaliyete geçebilmek için söz konusu bölgeye gitmeye gerek görülmemektedir. Şirketler online şekilde de kurulabilmektedir. Genel anlamda minimum sermayelere göz atacak olursak, anakarada(mainland) iş kurmanın maliyeti en az 23.000 AED olurken; serbest bölge (freezone) işi kurmanın maliyeti şirket başına 50.000 AED ve hissedar başına ortalama 10.000 AED olmaktadır. Buna benzer olarak var olan bir şirketin şubesi kurmak için ortalama sermaye 25.000 AED olmalıdır. Türk firmalarının en çok tercih ettiği şirket türü sınırlı sorumlu limited şirket (Limited Liability Company) olmakla beraber, Türk vatandaşları için LLC şirketlerde en az %51 BAE vatandaşı ortak bulundurma zorunluluğu vardır. Ancak, şirket ana sözleşmesinde kar-zarar dağılımı kanuni sınırları aşmamak kaydıyla ortakların isteği şekilde olabilir. Tüm dünyada vergi avantajları ile tercih konusu olan free zone (serbest bölge) şirketlerinde girişimciler KDV’den muaf tutulmaktadır. Serbest bölgeler vergi muafiyeti, denetim raporu dosyalama muafiyeti, mülkiyetin kolay devri ve uluslararası kalitede depoların mevcudiyetini sunmaktadır. Dubai'de serbest bölge işi kurmak için; tüzel kişiliğin belirlenmesi, şirket adının belirlenmesi, işletme lisansına başvurulması, ofis alanı seçilmesi, ön onay alınması, işletmenin kaydedilmesi ve lisansının alınması gerekmektedir. İhracat noktasında ise, diğer ülkelere oranla Türkiye ihracatı nispeten düşük kalsa da 2021 Kasım ayında iki ülke arasında imzalanan 10 anlaşma sayesinde ikili ticaret artış göstermiştir.

Yapılan anlaşmalarla beraber enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları ortaya çıkmıştır.

Kılavuzu İndirmek için Tıklayın