Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

19.09.2018 14:02

1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde avans kar payı dağıtımına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili maddelerde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

MADDE:6 ŞİRKET GENEL KURULUNCA ALINACAK KARARIN İÇERİĞİ:
 
Avans kar payı dağıtılan dönem sonunda zarar doğmuşsa ya da dönem karı dağıtılan kardan az olarak gerçekleşmişse eski düzenlemeye göre; genel kanuni yedek akçeler ve serbest yedek akçeler bu zararın kapatılmasında kullanılacak, artan kısım dağıtılan avans kar payından indirilecek, buna rağmen avanstan kapatılamayan kısım kalırsa bu tutarlar yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahiplerince şirkete iade edilecektir.


MADDE:7 DAĞITILACAK KÂR PAYI AVANSI TUTARI VE HESAPLANMASI:

Yeni Metin
MADDE 7 - (1) Dağıtılacak kâr payı avansı;
varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının,
vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve
sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek
akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
 
Eski Metin
 MADDE 7 - (1) Dağıtılacak kâr payı
 avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının
 tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların,
 kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması
 gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay  sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak
tutarların, oluşan ara dönem kârından
indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek
kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.


 

MADDE:8 KAR PAYI AVANSI ÖDEMELERİ:

Yeni Metin
(1) Kâr payı avansı, sözleşmede aksine
bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak ödenir.
 
(2) Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak ödenir.
İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları
nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez.
Eski Metin
(1) Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri
itibarıyla ortaklara payları oranında ödenir.
 
 
 
 
 
(2) Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı
paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.
İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan
yönetim organı üyelerine ve ortaklar
dışında kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez.
Yapılan düzenlemeler sonrası "Kâr Payı Avans Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo" değiştirilmiştir.

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.