KOSGEB'TEN KOBİ'LERE UZMAN DESTEĞİ

KOSGEB'TEN KOBİ'LERE UZMAN DESTEĞİ

06.02.2019 10:38

Devlet, günümüzde yeni işlerin çoğunun, büyük firmalardan ziyade, yeni ve küçük firmalar tarafından yaratılmakta olduğunu ve bu eğilimin giderek güçlendiğini görmektedir. Böyle bir ortamda da KOBİ'lerin;

KOSGEB tarafından destek kapsamına girecek rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin hususlar belirlenmiştir.

KOBİ rehberi ve teknik danışman olmak isteyen adaylarda aranan asgari şartlar değişmekle birlikte temelde danışmanlık yapacak kişilerin akredite edilmesi amacıyla yapılan bu düzenleme inanıyoruz ki KOBİ'ler için oldukça nitelikli sonuçlar doğuracaktır.Sistem Global olarak kurulduğumuz günden beri müşteri portföyümüzün %85'ini oluşturan KOBİ'lerin, fikirden üretime tüm süreçlerinde destek olup büyümeleri için yetkin uzmanlarımızla yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu düzenlemeyle KOBİ'lere destek verecek tüm uzmanların akredite edilerek verilecek hizmetlerin standartlaştırılmasının KOBİ'lerin çok daha nitelikli ve uluslararası standartlarda değer üretmelerini sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye'de toplam girişim sayısının %99,8'ini, istihdamın %73,5'ini, katma değerin ise %53,5'i oluşturan KOBİ'lerin verimliliklerinin, rekabet güçlerinin ve katma değerdeki paylarının arttırılmasına büyük önem vermekteyiz. Bu firmaların ihracata yönelik üretim ve Ar- Ge araştırmalarına yönlendirilmelerinin Türkiye'nin en önemli amaçlarından biri olması gerektiğine inanıyoruz. KOBİ'lerin ülke ekonomisi içindeki payları göz önünde tutulduğunda, Türkiye ekonomisinin geleceğinin, KOBİ'leri destekleyen politikaların geliştirilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle de KOBİ'lerin ihtiyaçlarını analiz etmeye, onlar için faydalı olacak bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

Düzenleme kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen KOBİ Rehberi ve Teknik Danışman için aranan asgari şartlar aşağıda sizinle paylaşmak isteriz:


KOBİ REHBERİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

a) Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

b) KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak.

c) En az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son on yıl içerisinde en az üç yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak.


TEKNİK DANIŞMAN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR

a) Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak.

b) Doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.

c) Yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak.

ç) Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son on yıl içinde en az beş yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak.

d) Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son on yıl içinde en az beş yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak.

e) Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı olmak.


KOBİ rehberi ve teknik danışman olmak isteyen adaylardan başvurusu uygun bulunanların KOSGEB tarafından 3 yıl yetkilendirileceğini belirtmek isteriz.

Hep söylediğimiz gibi katma değerli üretim olmadan KOBİ'ler işlerini geliştiremez, sürdürülebilir büyüme sağlayamaz ve hatta hayatta kalamaz!


5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.