Veri Sorumluları Sicili Kayıtlara Açıldı!

Veri Sorumluları Sicili Kayıtlara Açıldı!

11.10.2018 16:26

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı kapsamında:
 
- Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 
- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 
- Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
 
için Veri Sorumluları Sicili 'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 itibariyle başlamıştır. Bu doğrultuda VERBİS  https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde faaliyete geçmiştir. 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. Maddesinin "Bu Kanunun;

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
...
idari para cezası verilir." hükmü kapsamında; süresi içerisinde ve veri işleme faaliyetlerini doğru yansıtır şekilde VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinin önemini hatırlatmak isteriz.

5N1K

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

SİSTEM MEDYA

Sizin İçin Hazırladığımız Basılı ve Görsel Yayınlara Buradan UlaşabilirsinizTIKLAYINIZ
Size yardımcı olabileceğimiz her konuda danışmanlarımıza ulaşmak için.