4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN TEKNOKENTLER BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN YENİ DÜZENLEME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliğindan Tarima Dayali Yatirimlar İçi̇n Hi̇be Desteği̇
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İÇİN HİBE DESTEĞİ
23 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Aralik Ayinda Dişarida Geçi̇ri̇len Süreleri̇n Orani Deği̇şti̇!
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ARALIK AYINDA DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN ORANI DEĞİŞTİ!
26 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık T.c. Tarim Ve Orman Bakanliğindan Tarima Dayali Yatirimlar İçi̇n Hi̇be Desteği̇
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN TARIMA DAYALI YATIRIMLAR İÇİN HİBE DESTEĞİ
23 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Aralik Ayinda Dişarida Geçi̇ri̇len Süreleri̇n Orani Deği̇şti̇!
TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ARALIK AYINDA DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN ORANI DEĞİŞTİ!
26 Kasım 2020

4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN TEKNOKENTLER BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Sistem Global Danışmanlık 4691 Sayili Kanun Kapsaminda Faali̇yet Gösteren Teknokentler Bünyesi̇ndeki̇ Şi̇rketler İçi̇n Yeni̇ Düzenleme

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede (%40 olarak) yararlanmaya devam etmelerine  31 Aralık  2020 tarihine kadar imkân tanınmıştı. 

Gelinen aşamada; 31 Aralık’ta sona erecek olan uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, 30 Kasım 2020’ye kadar yüzde 40’ını aşmamak, 01 Aralık-31 Aralık 2020 tarihleri arasında da %60’ını aşmamak kaydıyla uzatılmasına karar verilmiştir. 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…