BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARASILAŞMASI Ve E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet İhracatina Yöneli̇k Destekler Seri̇si̇ / 3-Sağlik Ve Spor Turi̇zmi̇ Sektörü
HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER SERİSİ / 3-SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ SEKTÖRÜ
6 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
9 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet İhracatina Yöneli̇k Destekler Seri̇si̇ / 3-Sağlik Ve Spor Turi̇zmi̇ Sektörü
HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DESTEKLER SERİSİ / 3-SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ SEKTÖRÜ
6 Mayıs 2022
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
9 Mayıs 2022

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARASILAŞMASI ve E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI!

Sistem Global Danışmanlık Bi̇li̇şi̇m Sektörünün Uluslarasilaşmasi Ve E-Turquality (Bi̇li̇şi̇mi̇n Yildizlari) Programi Uygulama Esaslari Yayinlandi!

20 Nisan tarihinde kararnamesi yayınlanan Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-TURQUALITY Programının Uygulama Esasları bugün itibariyle yayınlandı.

Bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ilgili desteklerden faydalanabilmeleri için MERSIS kayıtlarının güncelliği ve NACE bilgilerinin doğru ve eksiksiz oluşu önem kazanıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı belirtilen sektörlere yönelik destek mekanizmasını uygularken; henüz ihracata hazırlık aşamasında olan firmalardan, yurt dışında birçok pazarda markasını tutundurma aşamasında olan firmalara kadar tüm yelpazedeki firmaları göz önünde bulundurmuştur. E-TURQUALITY programı için Stratejik İş Planı hazırlanması zorunlu hale getirilmiş olup; TÜBİTAK-TEYDEB projesini başarı ile tamamlamış olmak, Marka Tescil Belgesine sahip olmak, gibi bazı kriterlere sahip olan firmalar süreçte artı puan alarak önceliklendirilecektir.

İhracatın ilk kademesi olarak kabul edilen İhracata Hazırlık ve Kurumsal Kapasite Oluşturma Aşaması destekleri şu şekildedir;

 • Tekno Hızlandırıcı İhracat Projeleri Desteği
 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği
 • Yurt dışı arama desteği
 • Hizmet pazarlamaya yönelik e-ticaret site ve platformlar ile uluslararası kuruluşlara bireysel üyelik desteği
 • Kiralama desteği
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirme desteği

Yurt Dışına Yönelik Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması destekleri şu şekildedir;

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Yurt dışı/ Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer katılım desteği
 • Yurt dışı birim desteği
 • Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi desteği

E-TURQUALITY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI destekleri ise şu şekildedir;

 • Stratejik iş planı desteği
 • Yurt dışı ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
 • Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurt dışı arama ve test desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurt dışı ihale desteği
 • Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği
 • Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği
 • Veri merkezi desteği
 • Yurt dışı- Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer katılım desteği
 • Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yönelik danışmanlık desteği

Aşağıda belirtilen kriterlere sahip şirketlere E-TURQUALITY başvuru değerlendirmesinde ilave puan eklenerek öncelik verilir;

 • Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesinde yer alan 
 • TÜBİTAK-TEYDEB projesini başarı tamamlamış olan
 • Marka tescil belgesine sahip olan 
 • Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip olan 
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip olan 
 • Devlet Malzeme Ofisi Kataloğunda ürünü/hizmeti bulunan 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…