TÜBİTAK PROJE HARCAMALARININ BEYAN VAKTİ YAKLAŞTI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Barişi İçi̇n Son 9 Gün! Başvurular İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021
VERGİ BARIŞI İÇİN SON 9 GÜN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021
23 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Aşi Olmayanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇
AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
24 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Barişi İçi̇n Son 9 Gün! Başvurular İçi̇n Son Gün 31 Agustos 2021
VERGİ BARIŞI İÇİN SON 9 GÜN! BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AGUSTOS 2021
23 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Aşi Olmayanlara Pcr Testi̇ Zorunluluğu Geti̇ri̇ldi̇
AŞI OLMAYANLARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
24 Ağustos 2021

TÜBİTAK PROJE HARCAMALARININ BEYAN VAKTİ YAKLAŞTI!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Proje Harcamalarinin Beyan Vakti̇ Yaklaşti!

1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 gibi TEYDEB projeleriniz mi var?

Eğer öyleyse ağustos ayı itibariyle yoğun bir sürece girdiniz demektir. TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve proje kapsamında yaptıkları harcamalarını sunacak firmaların dönem raporlarını programa göre değişkenlik göstermesi sebebiyle ağustos ve eylül ayının sonuna kadar TÜBİTAK’a çevrimiçi ve matbu olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) tarafından desteklenen projelerin raporlarının en geç 30/09/2021 tarihine (30/09/2021 Saat: 23:59) kadar gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.


Ayrıca mali raporların ve rapor dosyalarının hazırlandığı şu zamanlarda Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Raporunu yazdığımız firmaların raporlama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve harcamalarının kapsam dışı bırakılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları aşağıdaki gibi özetlemek isteriz.

1. Firma Ortakları, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirketlerde Müdürlere projede görev almaları durumunda ücret ödenebilmesi için bordro düzenlenmesi ve ücret tutarının esas sözleşme ile veya genel kurul kararı alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
 
2. Proje personeline maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin ilgili ayın/ayların personel maliyeti desteklenmeyecektir.
 
3. Mali Raporda sunulan harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ancak alınan alet/teçhizat/yazılım ve malzemelerin yurt dışından temin edilmesi durumunda düzenlenen belgeler, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olabilir.

4. Proje personelinin maliyetinin beyanında, aynı zaman diliminde kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmekte olan diğer Ar-Ge projeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tüm projelerdeki çalışma süreleri toplamı dikkate alınarak, faydalanılan teşvik ve destekleri belirtip ilgili personelin maliyetinden düşürülerek TÜBİTAK’a beyan edilmelidir.


5. Ar-Ge ve test kuruluşlarına yaptırılan ve söz konusu kuruluşlardan alınan bilimsel danışmanlık, tasarım, test/analiz vb. giderlere yönelik hizmet alınan kurumla proje konusunda yapılan iş birliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşmenin mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
6. Danışmanlık ve/veya rutin olan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alınan kişi ve/veya kurumla proje konusunda yapılan iş birliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşme veya protokol Mali Raporda bulunmalıdır. Diğer hizmet alımlarında sözleşme ya da protokol düzenlenmediği durumlarda, fatura veya fatura yerine geçen belgeler üzerinde yapılan işe ilişkin detaylı açıklama bulunmalıdır.
 
7. Firmanın ilgili döneme ilişkin hibe tutarını TÜBİTAK’tan alabilmesi için bağlı olduğu vergi dairesine ve SGK’ya borcunun bulunmaması veya borçlarının taksitlendirilmesi gerekmektedir. 

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…