SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI ŞİMDİ ANKARA'DA! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 5746 Sayili Ar-Ge/ Tasarim Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ne Dai̇r Kanun Yönetmeli̇ği̇ Yeni̇lendi̇
5746 SAYILI AR-GE/ TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ
31 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere 125 Bi̇n Li̇raya Kadar Destek!
MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE 125 BİN LİRAYA KADAR DESTEK!
5 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık 5746 Sayili Ar-Ge/ Tasarim Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ne Dai̇r Kanun Yönetmeli̇ği̇ Yeni̇lendi̇
5746 SAYILI AR-GE/ TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ
31 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Mi̇kro Ve Küçük İşletmelere 125 Bi̇n Li̇raya Kadar Destek!
MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE 125 BİN LİRAYA KADAR DESTEK!
5 Eylül 2022

SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI ŞİMDİ ANKARA’DA!

Sistem Global Danışmanlık Sgk E-Tebli̇gat Uygulamasi Şi̇mdi̇ Ankara'Da!

1.10.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” kapsamında Eskişehir ilinde başlayan, sonrasında Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde devam eden e-Tebligat sisteminin kapsamının genişletilmesi amacıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde de e-Tebligat uygulamasına başlanılmıştır.

01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacaktır. Eskişehir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Ankara’da e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere eski usulde tebligat yapılmaya devam edecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması” başlıklı duyurusu şu şekildedir;
 

Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik  1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte Kurumumuz Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir.

Bu kapsamda “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” konulu 9.2.2022 tarihli Duyuru SGK portal duyurular kısmında yayımlanarak muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye ilk olarak Eskişehir ilinde başlanmış olup 4.4.2022 tarihi itibariyle de Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştır.

Bu sefer de e-Tebligat sisteminin kapsamının genişletilmesi amacıyla 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacaktır.
Yukarıda sayılan pilot illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…