5746 SAYILI AR-GE/ TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Önemli̇ Yönetmeli̇k Deği̇şi̇kli̇ği̇ - 5746 Sayili Kanun Yönetmeli̇ği̇ Hakkinda
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
25 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Sgk E-Tebli̇gat Uygulamasi Şi̇mdi̇ Ankara'Da!
SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI ŞİMDİ ANKARA’DA!
1 Eylül 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Önemli̇ Yönetmeli̇k Deği̇şi̇kli̇ği̇ - 5746 Sayili Kanun Yönetmeli̇ği̇ Hakkinda
AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İÇİN ÖNEMLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ – 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
25 Ağustos 2022
Sistem Global Danışmanlık Sgk E-Tebli̇gat Uygulamasi Şi̇mdi̇ Ankara'Da!
SGK E-TEBLİGAT UYGULAMASI ŞİMDİ ANKARA’DA!
1 Eylül 2022

5746 SAYILI AR-GE/ TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

Sistem Global Danışmanlık 5746 Sayili Ar-Ge/ Tasarim Faali̇yetleri̇ni̇n Desteklenmesi̇ne Dai̇r Kanun Yönetmeli̇ği̇ Yeni̇lendi̇

25 Ağustos 2022 tarihinde 31934 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’teki önemli değişiklikleri sizler için 9 maddede özetledik:

  1. “Kamu Personeli” tanımı değişmiş olup, “sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlarda çalışan personeller” ifadesi yönetmelikten çıkartılmıştır. Böylelikle Sermayesinin yarısından fazlası Kamuya ait olan kuruluşlarda 5746 Sayılı Ar-Ge/Tasarım Kanunu kapsamında personel teşviklerinden faydalanabilecek olup, personel maliyetlerini de Ar-Ge İndirimine konu edebilecektir.
  2. Personel teşviklerinde yer alan “haftalık kırk beş saat” ifadesi yürürlükten kaldırılmış olup, yerine “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamı” ifadesi getirilmiştir. Böylece pratikte uyguladığımız ancak mevzuatta net olmayan ve sahada zaman zaman tartışma konusu olan haftalık çalışma saati konusu mevzuat dayanağı ile netleşmiştir. Böylece her firma teşvik hesaplamalarını yaparken iş sözleşmesinde yer alan çalışma saatine göre hareket edebilecektir.
  3. Rekabet öncesi işbirliği projelerinin destek süresi en fazla 36 aydan 48 aya çıkartılmıştır. 
  4. Temel Bilimler Desteği, Desteklenecek Programlar olarak değişmiş olmakla birlikte, Desteklenecek Programların hangi bölümler olduğu (Temel Bilimler dışındaki programlar) henüz belirlenmemiştir.
  5. Ar-Ge/Tasarım İndirimi üzerinden yapılacak %2 Yatırım zorunluluğu yönetmelikte yerini almış olup, uygulama detayları henüz belirlenmemiştir.
  6. Yüksek Lisans ve Doktora amacıyla dışarıda geçirilen sürelerin teşvik hesabına alınması için “en az 1 yıl süreyle işyerinde çalışma zorunluluğu” yönetmelik metninden de kaldırılmıştır.
  7. Doktoralı personellerin Üniversitelerde Ar-Ge ve Yenilik kapsamında vermiş olduğu dersler ile, Ar-Ge ve Tasarım personelinin, 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörluk yapması halinde haftalık 8 saati aşmayan bu süreler personel teşviklerine konu edilmesi yönetmeliğe işlenmiştir.
  8. “Ar-Ge merkezleri ile Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir denetlenir” ifadesi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyet denetimleri en geç 3 yılda bir olarak değiştirilmiştir.
  9. Ar-Ge ve Tasarım projelerinin yönetici şirket tarafından denetlenmesi başlığı yönetmeliğe eklenmiş olup, böylece Bakanlık gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinin denetimlerini yapmak üzere en az bir yıl faaliyette bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yönetici şirketlerini görevlendirebilecektir.

Online Danışmanlık Platformumuz eDanışman üzerinden Sistem Global’in uzman kadrosu ile sunulan “Ar-Ge veya Tasarım Merkezi Uygunluk Analiz Danışmanlığı ve Atölye Çalışması” ile 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olabilme durumunuzun analizi, ortaya çıkan faydaların tespiti ve tam uygunluk ile başvuruya hazır hale gelmek için tıklayın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…