KİTLESEL FONLAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Emekli̇li̇kte Yaşa Takilanlar İçi̇n Çalişmalar Başliyor
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
2 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Emekli̇li̇kte Yaşa Takilanlar İçi̇n Çalişmalar Başliyor
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
2 Kasım 2021

KİTLESEL FONLAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sistem Global Danışmanlık Ki̇tlesel Fonlama Tebli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen KİTLE FONLAMASI TEBLİĞİ (III – 35/A.2) 27.10.2021 tarihli ve 31641 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Uzun süredir çalışmaları süren ve beklenen bu Tebliğ;

  • Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına,
  • Kitle fonlama platformlarının kuruluşlarına,
  • Kurucularına,
  • Ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine,
  • Pay devirlerine,
  • Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine,
  • Kitle fonlaması ile fon toplayacak girişim şirketlerinde aranan niteliklere,
  • Paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına,
  • Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimi ile
  • Fonlanan şirketlerin genel kurullarına ilişkin usul ve esasları düzenler.

 
Ayrıca özellikle belirtmekte fayda var ki Kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.
 
Projesine paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişi girişimcilerin fon ihtiyaçlarını karşılama aracı olarak düzenlenmiştir.
 
Sermaye Piyasası Kurulu kontrolünde ve Kurulca paya ve/veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi uygun görülen ve elektronik ortamda hizmet veren platformlar üzerinden yapılan Kitle Fonlaması esasları düzenlenmeye çalışılmıştır.
 
Bu anlamda Kitle fonlaması; Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade eder.
 
Girişimcilerin Halktan Para toplanmasını temel teşkil edecek Projelere sahip olması ve bu Projelerinin, Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini ortaya koyması gerekmektedir.
 
Projelerin; yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini içeren Üretim faaliyeti ile Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini içeren teknoloji faaliyetini  net olarak ortaya koyan iş fikrini içermesi gerekmektedir.
 
Yukarıda ifade edilen esaslara uygun Projesine halktan para toplamak isteyen Girişimciler bu amaçlar için yetkilendirilmiş platformlara başvurarak iki yolla halktan para toplayabilirler.
 
Pay karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını düzenleyen Paya dayalı kitle fonlaması ya da Kitle fonlaması borçlanma aracı karşılığında platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasını düzenleyen Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplayabilirler.
 
Burada ifade edilen Kitle fonlaması borçlanma aracı (borçlanma aracı); Girişimci veya girişim şirketinin platformlar aracılığıyla sattığı, fonlanan şirketin borçlu sıfatını haiz olduğu ve nominal değerinin vade tarihine kadar taksitler halinde bilgi formu ile yatırımcılara açıklanan esaslar çerçevesinde yatırımcıya geri ödenmesi esasına dayanan menkul kıymeti ifade eder.
 
Sermaye Piyasası Kurulu bu tebliğ ile halka arz dışında bir yolla girişimlerin projeleri için ihtiyaç duyduğu fon kaynağını belli esaslar çerçevesinde halktan para toplama yoluyla sağlayarak bu alandaki önemli bir eksikliği gidermiş olmaktadır.
 
Kitlesel Fonlama uygulaması yerleştikçe ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmeye devam edildikçe Girişimcilerimizin fikirlerini hayata geçirmeleri, büyütmeleri ve ölçeklemeleri için çok önemli katkılar sağlayacak hayati bir düzenleme olacaktır.
 
Bu kapsamda Sistem Global olarak tasarı halinden itibaren yakından takip ettiğimiz Kitlesel Fonlama konusunda gerek platformlara gerek projesine halktan para toplamak isteyen girişimlere gerekse de projeye yatırım yapan yatırımcılara yönelik her türlü çalışma ve hizmetlerimizi ara vermeksizin sürdüreceğimizi bilgilerinize sunarız.  

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…