EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ki̇tlesel Fonlama Tebli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇
KİTLESEL FONLAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Çok Uluslu Şi̇rketler İçi̇n Uygulanacak Asgari̇ %15 Küresel Kurumlar Vergi̇si̇ Karari
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN UYGULANACAK ASGARİ %15 KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ KARARI
3 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Ki̇tlesel Fonlama Tebli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇
KİTLESEL FONLAMA TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
2 Kasım 2021
Sistem Global Danışmanlık Çok Uluslu Şi̇rketler İçi̇n Uygulanacak Asgari̇ %15 Küresel Kurumlar Vergi̇si̇ Karari
ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN UYGULANACAK ASGARİ %15 KÜRESEL KURUMLAR VERGİSİ KARARI
3 Kasım 2021

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Sistem Global Danışmanlık Emekli̇li̇kte Yaşa Takilanlar İçi̇n Çalişmalar Başliyor

Sosyal güvenlik sistemine göre bir sigortalının emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş koşullarını sağlaması gerekmektedir. Emeklilik; yaşlılık sigortasının bir parçası olup, çalışma hayatında belirli bir süre geçiren tüm sigortalıların amaçladığı bir durumdur.

Emeklilik açısından üç farklı milat olarak kabul edilen dönem bulunmakta olup ilk defa uzun vadeli sigorta kolları primi ödeme günü açısından bu tarihler şu şekildedir;

  • 8 Eylül 1999 ve öncesi
  • 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası
  • 1 Mayıs 2008 sonrası

Bu tarihler sigortalıların emeklilik açısından yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısında değişiklik göstermesine neden olan kriterlerdir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Nedir?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim  ödeme (5000 gün) şartlarının yanına üçüncü bir şart olarak kadın için 58 yaş, erkek için 60 yaş şartı getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olup 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurmuş ancak yaşı doldurmamış veya kademeli tam emeklilikte 5000-5975 günü doldurmuş ancak yaş şartını doldurmamış ve emekli aylığı almak isteyen çok sayıda sigortalı vardır.

Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını sağlayan ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan sigortalılar EYT’li olarak adlandırılmaktadır.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için ön çalışmanın yakında başlayacağı öne sürülmektedir. Çalışmanın temel amacının mağduriyeti belli oranda gidermektir.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da iddialara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT’liler için birçok farklı formül üzerinde çalışmalara başlayacak. Bütçe yüküne göre en makul formülün hayata geçirileceği düşünülmektedir.
Bunlar;

  • 3600 gün ile emeklilikte yaş esnemesi yapılarak yaş şartının 58-60 yaş yerine kadın için 50 erkek için 55 yaş olarak düzenlenmesi
  • Yaş şartı yerine sigortalılık süresi ve prim gün sayısının dikkate alınarak erkek için 25, kadın için 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmanın yeterli görülmesi
  • Almanya modeli veya Finlandiya modeli örnek alınarak emeklilik için yaş şartına kalan yıl süresi için her yıl %2 veya benzeri bir oranda kesinti yapılarak emekli aylığının kalan tutar üzerinden bağlanması
  • Yurt dışı / askerlik / doğum borçlanması benzeri şekilde sigortalıların kalan prim günleri için toplu ödeme yapma imkanı şeklindedir.

Söz konusu modeller şu an tartışılmakta olup, en uygun model üzerinde çalışma yapılacaktır. Henüz hangi modelin kabul göreceği bilinmemektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…