AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇rlere Yeni̇den Hi̇be Desteği̇ Geli̇yor!
ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YENİDEN HİBE DESTEĞİ GELİYOR!
24 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Bi̇r Af Yasasi Daha Yolda!
YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!
25 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇rlere Yeni̇den Hi̇be Desteği̇ Geli̇yor!
ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YENİDEN HİBE DESTEĞİ GELİYOR!
24 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Bi̇r Af Yasasi Daha Yolda!
YENİ BİR AF YASASI DAHA YOLDA!
25 Mayıs 2021

AKARYAKIT VE DİĞER PETROL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇

Akaryakıt ve diğer petrol ürünlerine ilişkin ÖTV Tutarları 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) Sayılı listenin (A) cetveli ile belirlenmiş olup, 3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte bu ürünlere ilişkin ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu karar 20 Mayıs 2021 Tarih ve 31846 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı kararın uygulanmasına ilişkin usül ve esasları belirlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

İlgili karara göre açıklanan yeni litre bazındaki birim ÖTV fiyat cetveli aşağıda yer almaktadır;

Sistem Global Danışmanlık Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇
Akaryakit Ve Di̇ğer Petrol Ürünleri̇nde Ötv Artişina Gi̇di̇ldi̇ 8

Öte Yandan; 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00,11,2710.12.49.00.12,2710.12.49.00.18,2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…