AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75'E ÇIKARTILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ İadesi̇ne İli̇şki̇n Açilan Davalarda Yürütmeni̇n Durdurulmasi İçi̇n %50 Temi̇nat Yatirma Şartini Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edi̇lmi̇şti̇r
VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR
19 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik, Ukca İşareti̇ni̇n Uygulamasina Dai̇r Kolaylaştirici Uygulamalari Açikladi
BİRLEŞİK KRALLIK, UKCA İŞARETİNİN UYGULAMASINA DAİR KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALARI AÇIKLADI
26 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ İadesi̇ne İli̇şki̇n Açilan Davalarda Yürütmeni̇n Durdurulmasi İçi̇n %50 Temi̇nat Yatirma Şartini Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edi̇lmi̇şti̇r
VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR
19 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Bi̇rleşi̇k Krallik, Ukca İşareti̇ni̇n Uygulamasina Dai̇r Kolaylaştirici Uygulamalari Açikladi
BİRLEŞİK KRALLIK, UKCA İŞARETİNİN UYGULAMASINA DAİR KOLAYLAŞTIRICI UYGULAMALARI AÇIKLADI
26 Temmuz 2022

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI %75’E ÇIKARTILDI

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Uzaktan Çalişma Orani %75'E Çikartildi

Bilindiği üzere Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalarda personeller toplam zamanının %50’sini bölgede, %50’sini uzaktan çalışabilmekteydi. 21.07.2022 tarihli resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Uzaktan Çalışma Oranı %75’e çıkartılmıştır. Uzaktan çalışma süreleri 31.12.2023 tarihine kadar uygulanabilecektir. Böylece Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda yer alan firmalarda çalışan personellerin toplam zamanının %25’ini bölgede geçirmesi halinde, kalan %75 uzaktan çalışma olarak gösterilerek tam zamanlı olarak teşviklerden faydalanılabilecektir.

Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…