Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 311 Seri̇ No’lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ İle Yapilan Açiklamalar
311 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR
1 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
1 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık 311 Seri̇ No’lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇ İle Yapilan Açiklamalar
311 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR
1 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
1 Haziran 2020

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Sistem Global Danışmanlık Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi Ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 28/05/2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ancak,

  • 128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemine ilişkin olarak 1 Haziran 2020 tarihine uzatılan elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde yeni bir uzatma söz konusu değildir. 
  • 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olan mükellefler için bu yükümlülüklerin süresi ise 27 Temmuz 2020 Pazartesi’dir.

Bilgiyi tecrübe ile güce dönüştürüyoruz…