GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇leri̇ İçi̇n 2019 Yili Faali̇yet Dönemi̇ Raporlama Süreçleri̇ Devam Edi̇yor
AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR
13 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Merkezleri̇ni̇n Rapor Verme Süresi̇ Uzatildi
AR-GE MERKEZLERİNİN RAPOR VERME SÜRESİ UZATILDI
18 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇leri̇ İçi̇n 2019 Yili Faali̇yet Dönemi̇ Raporlama Süreçleri̇ Devam Edi̇yor
AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR
13 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Merkezleri̇ni̇n Rapor Verme Süresi̇ Uzatildi
AR-GE MERKEZLERİNİN RAPOR VERME SÜRESİ UZATILDI
18 Mayıs 2020

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Geçi̇ci̇ Vergi̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 12 Mayıs 2020 tarih ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…