AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Kapsamindaki̇ Mükellefleri̇n Kdv İade Talepleri̇
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN KDV İADE TALEPLERİ
11 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Geçi̇ci̇ Vergi̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
13 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Mücbi̇r Sebep Kapsamindaki̇ Mükellefleri̇n Kdv İade Talepleri̇
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN KDV İADE TALEPLERİ
11 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Geçi̇ci̇ Vergi̇ Beyannameleri̇ni̇n Veri̇lme Ve Ödeme Süreleri̇ Uzatildi
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
13 Mayıs 2020

AR-GE VE TASARIM MERKEZİLERİ İÇİN 2019 YILI FAALİYET DÖNEMİ RAPORLAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarim Merkezi̇leri̇ İçi̇n 2019 Yili Faali̇yet Dönemi̇ Raporlama Süreçleri̇ Devam Edi̇yor

Ar-Ge veya Tasarım Merkezi olarak faaliyet gösteren firmalar, yürüttükleri faaliyetlerine ilişkin raporlarını her yıl Bakanlığa beyan etmekle yükümlüdürler. Faaliyet raporlarının takvim yılını kapsayacak şekilde ve takip eden yılın en geç Mayıs ayı içinde Bakanlığa elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.
                              
Sistem Global Danışmanlık olarak; Ar-Ge ve Tasarım Merkezilerinin tabi olduğu kanunun yayımlandığı 2008 yılından bugüne Ar-Ge Merkezlerine, 2016 Ağustos döneminden beri de Tasarım Merkezlerine hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar 400’ün üzerinde Ar-Ge Merkezine, 60’ın üzerinde Tasarım Merkezine danışmanlık hizmeti verdik ve vermeye devam ediyoruz.  
 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 2019 Faaliyet Raporları son tarihinin yaklaştığı bu dönemde, mevzuata göre tasarladığımız Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Faaliyet Raporu Hazırlama hizmetimizi sizlere tanıtmak isteriz.
 
Ar-Ge/Tasarım Merkezleri faaliyet raporlarının hazırlığı için başlıca hizmetlerimiz;

 • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge ve/veya Tasarım Proje Yeterliliklerinin İncelenmesi
 • Ar-Ge Merkezi Genel Bilgilerin (vaziyet planı, organizasyon şeması, performans değerlendirme, ödül sistemi vb.) incelenmesi ve düzenlenmesi
 • Üniversite – Sanayi İşbirliklerinin Değerlendirilmesi / Potansiyel İşbirliklerinin Yaratılması Olanaklarının İrdelenmesi
 • Sanayi – Sanayi İşbirliklerinin Değerlendirilmesi / Potansiyel İşbirliklerinin Yaratılması Olanaklarının İrdelenmesi
 • Bilimsel Etkinlik/Eğitim vb. Katılımlarının Değerlendirilmesi
 • Kısa-Orta ve Uzun Dönem Belirlenen ve Uygulanan Stratejilerin İncelenmesi
 • Personel Yeterliliğinin Denetlenmesi ve Güncellenmesi
 • Dışarıda Geçirilen Sürelerin İncelenmesi (Örneklem alınarak)
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Projelerinin, TEYDEB ve diğer Fon Programlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesi
 • Bakanlık Ödevlerine Uyumluluğun Denetlenmesi
 • FSMH (Fikri Sınai Mülkiyet Hakları) Çalışmalarının Denetlenmesi
 • Faaliyet Raporu Sunumunun Hazırlanması

Hizmetimizi değerlendirmelerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
 Detaylı bilgi ve sorularınız için info@sistemglobal.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…