TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Mesken Ve Tarimsal Sulama Abone Gruplarina Yapilan Elektri̇k Tesli̇mleri̇nde Kdv Orani %8'E İndi̇ri̇ldi̇!
MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ!
1 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 2
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2
8 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Mesken Ve Tarimsal Sulama Abone Gruplarina Yapilan Elektri̇k Tesli̇mleri̇nde Kdv Orani %8'E İndi̇ri̇ldi̇!
MESKEN VE TARIMSAL SULAMA ABONE GRUPLARINA YAPILAN ELEKTRİK TESLİMLERİNDE KDV ORANI %8’E İNDİRİLDİ!
1 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Projeleri̇ni̇ze İli̇şki̇n Harcamalarinizi Tübi̇tak'A Sunmak İçi̇n Vaki̇t Geldi̇! - 2
TÜBİTAK PROJELERİNİZE İLİŞKİN HARCAMALARINIZI TÜBİTAK’A SUNMAK İÇİN VAKİT GELDİ! – 2
8 Mart 2022

TÜBİTAK MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Güncellendi̇!

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu güncellendi! TÜBİTAK’tan desteklenen firmaların projeleri kapsamında yaptıkları harcamalar ve beyanları için dikkate almaları gereken Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda güncelleme yapılmıştır.

Söz konusu güncellemeler 2 başlıkta toplanmaktadır.

  1. Genel Kurul Kararında Noter Onay Şartı Kaldırıldı: Daha önce anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketlerde müdürlerin projede çalışması durumunda genel kurul kararının alınması ve bu kararın en geç Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu düzenleme tarihine kadar notere onaylatılması gerekirken yapılan değişiklikle genel kurul kararının alınması yeterli olacak olup, ayrıca notere onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. (Mali Rapor Kılavuzu sf. 8, Md 6.3, Fıkra j)
  2. Şirket Sahibi, Ortağı Ya Da Yönetiminde Görev Alan Akademisyenin Projede Yar Almak İçin İzin Alması Gerekecektir: Projede görev alan öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kurması, kurulu bir şirkete ortak olması ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alması ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulu izin belgesinin olması gerekir. Bu kapsamda şirket kurmak için izin almış olanların da ayrıca projede çalışabilmek için izin almış olması gerekmektedir. (Mali Rapor Kılavuzu sf. 7, Md 6.3., Fıkra g)

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…