VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 4 &Quot;Sgk Alacaklari, Bazi   Kamu   Kurumu Ni̇teli̇ği̇ndeki̇   Meslek   Odalarina Olan   Kesi̇nleşmi̇ş Alacaklar Da Dahi̇l Yeni̇den Yapilandirma Ve Di̇ğer Düzenlemeler&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 4 “SGK ALACAKLARI, BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA OLAN   KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER”
14 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Geli̇rleri̇ İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyaninin Son Günü 31 Mart!
2022 YILI GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANININ SON GÜNÜ 31 MART!
16 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 4 &Quot;Sgk Alacaklari, Bazi   Kamu   Kurumu Ni̇teli̇ği̇ndeki̇   Meslek   Odalarina Olan   Kesi̇nleşmi̇ş Alacaklar Da Dahi̇l Yeni̇den Yapilandirma Ve Di̇ğer Düzenlemeler&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 4 “SGK ALACAKLARI, BAZI   KAMU   KURUMU NİTELİĞİNDEKİ   MESLEK   ODALARINA OLAN   KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR DA DAHİL YENİDEN YAPILANDIRMA VE DİĞER DÜZENLEMELER”
14 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Geli̇rleri̇ İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyaninin Son Günü 31 Mart!
2022 YILI GELİRLERİ İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANININ SON GÜNÜ 31 MART!
16 Mart 2023

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31 MART!

Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişindan Yararlanmak İçi̇n Son Gün 31 Mart!

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarını 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirmek ve beyan etmek suretiyle Varlık Barışı uygulamasından yararlanabileceklerdir.

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması,
  • Yurt içinde bulunan madde kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesi,

imkanı getirilmiştir.

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir. 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…