yasad-AC-06.06.23

Türkiye Yazılım Ekosistemine Genel Bakış

(Çıkış Yılı: 2022)

Teknolojik gelişimin itici gücü konumunda olan yazılım ekosistemi birçok sektörde işletmelerin ve bireylerin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sistem Global Danışmanlık ve YASAD iş birliği ile hazırlanan bu raporda ülkemiz yazılım ekosistemi çok yönlü bir şekilde incelenerek sizlere sunulmuştur.

 
 
İhracat Ekosistemi ve Bilişim Sektörüne Yansımaları

İhracat Ekosistemi ve Bilişim Sektöründeki Yansımaları

(Çıkış Yılı: 2023)

Bilişim 500-Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi” araştırmasının raporlama ve analizi için BThaber ve Sistem Global Danışmanlık iş birliği ile oluşturulan bu rapor hali hazırda ihracat yapan veya yapmayı planlayan tüm bilişim şirketlerinin gelecek dönemde planlayacakları faaliyetlere yön verirken faydalanabilecekleri bir mini rehber olmasına yönelik hazırlanmıştır.

 
 
Bilisim_Sektoru_ve_Ar-Ge_Yatirim_Ekosistemine_Yansimalari

Bilişim Sektörü ve Ar-Ge Yatırım Ekosistemine Yansımaları

(Çıkış Yılı: 2023)

Bilişim 500-Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi” Araştırması’nın raporlama ve analizi için BThaber ve Sistem Global Danışmanlık iş birliği ile oluşturulan bu raporda Türkiye’de bilişim şirketlerinin yeri, sermaye dağılımları, sektörel dağılımları Ar-Ge ve yatırım perspektifiyle incelenmiştir.

 
 
rapor_sablon7

Z Kuşağına Genel Bakış: İş Hayatından Beklentileri ve Satın Alma Tercihleri

(Çıkış Yılı: 2022)

Dünya nüfusunun %30’unu oluşturan Z kuşağı, şu an en büyüğü üniversiteden mezun olan ve iş yaşamına geçiş yapan gençlerden oluşuyor. Bu raporda, Z kuşağının iş yaşamına dahil olmasıyla hem buradan beklentileri hem de finansal özgürlüklerini kazanmalarıyla birlikte şekillenen satın alma tercihleri inceleniyor.

 
 
_0005_Ar-Ge-Merkezleri-ve-Teknoloji-Geliştirme-Bölgeleri-için-Ortaya-Çikan-Firsat-ve-İhtiyaçlar.coverjpg

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Ortaya Çıkan Fırsat ve İhtiyaçlar

(Çıkış Yılı: 2022)

Değişen çalışma koşullarıyla birlikte; Ar-Ge Merkezi kuran ve/ya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan bilişim firmaları için ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik öneriler geniş katılımlı bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Bu sayede bilişim firmalarının üretim, istihdam, ihracat ve Ar-Ge kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

 
 
_0001_xblokzincir_cover.png.pagespeed.ic.A6WMToew5o

Blokzincir Teknolojisi ve Kullanım Alanları

(Çıkış Yılı: 2022)

Rapor içerisinde blokzincir teknolojisinin Almanya, Avusturya, İsviçre, Güney Kore, Hindistan, Çin gibi farklı ülkelerdeki güncel kullanım alanlarındaki örneklere yer verilmektedir. Bununla beraber teknolojinin sağladığı güvenlik, şeffaflık gibi avantajların da desteğiyle vergi, denetim, fikri mülkiyet ve hukuk gibi çalışma alanlarındaki uygulamalar aktarılmıştır.

 
 
_0003_Girisim_ve_KOBIler_Icin_Bazi_Ulkelerdeki_Iyi_Uygulama_Ornekleri

Girişim ve KOBİ'ler için Bazı Ülkelerdeki İyi Uygulama Örnekleri

(Çıkış Yılı: 2022)

Ülkeler, ekonomiye katkısı büyük olan KOBİ’ler için iş yapmayı kolaylaştırıcı uygulamalar sunmaktadır. Bu raporda girişim ve KOBİ'lere sağladığı iyi uygulamalarla dikkat çeken ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Hollanda incelenmektedir. Ülkelere göre farklılıklar bulunsa da inovasyon odaklı ve vergi-teşvik özelinde uygulamaların bulunması konusunda benzerlikler bulunmaktadır

 
 
_0004_Bilişim_Sektöründeki_Firmalar_için_Hibe_ve_Teşvik_Sistemleri_2022

Bilişim Sektöründeki Firmalar için Hibe ve Teşvik Sistemleri

(Çıkış Yılı: 2022)

Çalışma bilişim sektöründe yer alan girişimciler, KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerin teşvik ve hibe programları kapsamında desteklerden faydalanabilmeleri için yol gösterici olarak hazırlanmıştır. Sektördeki firmaların; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, ihracat faaliyetleri kapsamında yararlanabileceği programlar tüm aşamaları düşünülerek detaylandırılmıştır.

 
 
_0002_Türkiyede-KOBİlere-Genel-Bakiş-ve-Gelişim-Alanlari-ile-İlgili-Öneriler

Türkiye'de KOBİ'lere Genel Bakış ve Gelişim Alanları ile İlgili Öneriler

(Çıkış Yılı: 2022)

KOBİ'lerin sürdürülebilir, üretim gücü ve katma değeri yüksek faaliyetlerde bulunması küresel anlamda ekonomik kalkınma açısından oldukça önemlidir. KOBİ’lerin göstergelere katkısı raporun birinci kısmında incelenirken, ikinci kısmında ise KOBİ’lerin gelişim alanları ve bu alanlarla ilgili öneriler paylaşılmıştır.

 
 
_0000_xWheat-Rice-Maize-Soybean-and-Water-Footprint.jpg.pagespeed.ic.ECzX3_Pbpl

Wheat, Rice, Maize, Soybean and Water Footprint

(Çıkış Yılı: 2022)

Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi bireylerin temel gıda ürünleri arasında yer almakta ve kalori alımlarının üçte ikisini oluşturmaktadır. Dünya gıda arzını sürdürmek için oldukça kritik konumda olan bu bitkiler aynı zamanda önemli seviyede su ayak izine sahiptirler. Çalışmada bu bitkilerin su ayak izlerinden ve hangi faktörlerden etkilendiğiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.

 
 
Fintech-in-Turkey-and-CEEMEA

Fintech in Turkey and CEEMEA

(Çıkış Yılı: 2021)

Finansal teknoloji alanındaki firmalar ürettikleri fikirler ve ortaya koyduğu ürünler sayesinde gelecek teknolojilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Raporda finansal teknolojilerin Türkiye’de nasıl kullanıldığına ve geliştiğine dair bir inceleme sunmaktadır. Türkiye ile Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki kilit ekosistemler de ele alınmaktadır.

 
 
Türkiye’de-Sağlık-Sektörü–Ar-Ge-ve-Mühendislik-Kabiliyetleri-Raporu

Türkiye’de Sağlık Sektörü Ar-Ge ve Mühendislik Kabiliyetleri

(Çıkış Yılı: 2021)

Türkiye sağlık endüstrisinin Ar-Ge ve mühendislik üzerine yoğun çalışmalarını ve güçlü yanlarını özetleyen rapor; özellikle ilaç, aşı, dijital sağlık, tıbbi cihaz, biyomedikal ve klinik çalışmalar alanlarındaki kamu, özel sektör, araştırma altyapıları, kümelenmeler, teknoparklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili organizasyonların yaptıkları faaliyetleri kapsamaktadır.

 
 
Teknoloji-Tabanlı-Kalkınma-için-Finansmana-Erişim-Yolları

Teknoloji Tabanlı Kalkınma için Finansmana Erişim Yolları

(Çıkış Yılı: 2021)

Teknoloji tabanlı kalkınma için girişimcilerin ve KOBİ’lerin doğru zamanda doğru mekanizmalar ile finansmana erişebilmesi oldukça önemlidir. Bu raporda finansmana erişim mekanizmaları ile ilgili mevcut durum değerlendirilerek bu alandaki gelişim alanları ile ilgili öneriler ortaya konmaktadır.

 
 
ARGEMİP-İçgörü-Çalıştayı-Raporu

ARGEMİP İçgörü Çalıştayı Raporu: Ar-Ge Merkezleri için Ortaya Çıkan İhtiyaç ve Fırsatlar

(Çıkış Yılı: 2021)

Rapora konu olan çalıştayda Ar-Ge Merkezleri için ortaya çıkan ihtiyaçlar ve fırsatlar geniş katılımlı bir yaklaşımla tespit edilmiştir. Çalıştay sonucunda Ar-Ge’nin kurumsal yönetimi, insan kaynağı niteliği, esnek çalışma gibi başlıklarda toplam sekiz (8) konuda öneriler yer almaktadır.

 
 
Ar-Ge-Stratejileri-Ortak-Akıl-Toplantıları

Ar-Ge Stratejileri Ortak Akıl Toplantıları

(Çıkış Yılı: 2020)

Raporda pandemi döneminde önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektöründe gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının geleceğe nasıl taşınacağı ile ilgili temsilcilerin görüşleri yer almaktadır. Detay görüşlerde, sağlık sektöründe yürütülecek yenilikçi yaklaşımların, tıp araştırmalarının desteklenmesi, disiplinlerarası çalışılma yapılması gibi başlıkların önemi vurgulanmaktadır.

 
 
Teknoparkların-Dönüşen-Dünyaya-Geçiş-Stratejileri

Teknoparkların Dönüşen Dünyaya Geçiş Stratejileri

(Çıkış Yılı: 2020)

Raporda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların Covid-19 sonrası döneme hazırlanma, değişim ve dönüşüm yolculuklarına ışık tutulması amaçlanmaktadır. İçerikte mevzuat ve düzenlemelerde, iş birlikleri ve inovasyon süreçlerinde oluşan ihtiyaçlar, tehditler, fırsatlar toplam sekiz başlıkta analiz edilerek gelecek dönem için stratejilere yer verilmektedir.