Güncellenmiş 7 Soruda HAMLE Programı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
11 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Faali̇yetleri̇ni̇n Dişaridan Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Dişarida Süre Geçi̇rme Hakki 31.12.2022 Tari̇hi̇ne Kadar %50 Olarak Uygulanacak!
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FAALİYETLERİNİN DIŞARIDAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DIŞARIDA SÜRE GEÇİRME HAKKI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR %50 OLARAK UYGULANACAK!
18 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Kesi̇nti̇ Yoluyla Ödenen Vergi̇lerin Mahsuben Veya Nakden İadesi̇ne İli̇şki̇n 252 Seri̇ No.lu Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇kler Yapilmiştir
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERIN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADESİNE İLİŞKİN 252 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
11 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Faali̇yetleri̇ni̇n Dişaridan Yürütülmesi̇ne İli̇şki̇n Dişarida Süre Geçi̇rme Hakki 31.12.2022 Tari̇hi̇ne Kadar %50 Olarak Uygulanacak!
AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FAALİYETLERİNİN DIŞARIDAN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DIŞARIDA SÜRE GEÇİRME HAKKI 31.12.2022 TARİHİNE KADAR %50 OLARAK UYGULANACAK!
18 Ekim 2021

Güncellenmiş 7 Soruda HAMLE Programı

Sistem Global Danışmanlık Güncellenmiş 7 Soruda Hamle Programı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Sistem Global olarak Bağımsız Değerlendirici Kuruluş olarak akredite edildiğimiz “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda firmalarımızdan bize en sık yöneltilen soruları sizler için derledik.

Programa ilişkin daha detaylı bilgi almak isterseniz 18 Ekim 2021 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştireceğimiz Dijital Dönüşüm Yatırımları İçin Hamle Programı ve Fırsatlar Webinarımıza  buradan katılabilirsiniz.

1.Yabancı ortaklı bir şirketler HAMLE Programına başvurabilir mi? 

Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilecektir. 

2. Ön Başvuruda ne yapmalıyız?

Ön başvuru, Program Portalı üzerinden, firmaya ve projeye ilişkin istenilen bilgilerin girilmesi ile yapılmaktadır. Proje yetkilisi olarak sistem üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapan gerçek kişinin, başvuru sahibi firma adına yetkilendirmesinin yapılabilmesi için Program Portalında örneği verilen yetkilendirme belgelerinin yine bu sayfada yer alan sunumdaki usulle hazırlanarak Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne KEP ile gönderilmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin ön başvuruyu tamamlayabilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

3. Halihazırda Sanayi Bakanlığı’ ndan aldığımız bir yatırım teşvik belgemiz var ise, yine de HAMLE Programına dahil olabilecek miyiz? Zira HAMLE tarafında destek konularının çok daha geniş olduğunu görmekteyiz; bu durumda yeni bir teşvik belgesi mi düzenlenmelidir?

Yatırım teşvik belgesinde yer alan bir makine ile program başvurusu yapılmamalıdır. Başvuru öncesi yatırım teşvik belgesinden bu makinalar çıkartılarak revize edilir ise başvuru yapılabilir. Aksi halde dosyanın reddedilme durumu olabilecektir.

4. Uygulama esaslarında Ar-Ge Yüklenicisi olarak bir tanımlama var. Bu ne demek?

HAMLE programı içerisinde yer alan TÜBİTAK 1511 başvurularında bir veya birden fazla şirketle ortaklı AR-GE projesi sunulabilmektedir. İlgili Ar-Ge Yüklenicisi firma yalnızca Ar-Ge süreçlerinde yer alabilmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması öngörülüyorsa, Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle Ar-Ge yüklenicisi firma adına yetkilendirmesinin ön başvuru süresi içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

5. Şirketimiz ürün listesinde yer alan GTİP kodlarından birinde faaliyet göstermemektedir. Yine de HAMLE programına başvurabilir miyiz ?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek ürünler, ürün kodu (GTİP) bazında ve/veya yenilikçi teknoloji alanlarına göre tespit edilerek Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’nde yayımlanmaktadır. Dolayısıyla, şirketinizin ana faaliyet alanından bağımsız olarak çağrı ekinde yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünlerden birinin üretimini hedeflemeniz durumunda ilgili çağrıya başvuru yapma imkânınız bulunmaktadır.

6. GTİP kodlarını nereden inceleyebiliriz?

Kod listesine https://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani adresinden ulaşabilirsiniz.

7.Farklı proje konuları için tek bir toplam yatırım maliyeti bildirilebilir mi?

Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı tesiste üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,

  • Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,
  • Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,
  • Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme, niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir.

Çağrıya sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için «AR-GE ve Yatırım Desteği» verilebilir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…