Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Estonya Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Estonya Şirket Kuruluşu Kılavuzu
6 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu
İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu
İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Estonya Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Estonya Şirket Kuruluşu Kılavuzu
6 Şubat 2023

Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu

#Hollanda #ihracatfırsatları #transitticaret #limitedşirket #şirketkuruluşu

Avrupa Birliği’nin en büyük ticaret merkezlerinden biridir. Birçok Avrupa ülkesine yapılacak ticaret için dağıtım merkezi konumundadır. İngiltere’deki Brexit sürecinin sonrasında yatırım cazibesini artırmıştır. Avrupa'da kolay şirket kurmaya olanak tanıyan öncü ülkelerden biridir. Her sektör için avantajlı bir alan sunar. İnovasyon ve AR-GE’nin merkez ülkelerindendir. Üretken ve çok dilli iş gücü olanağı sağlar. Lojistik ve teknolojik altyapıya sahiptir. Yabancı şirket için uygun vergi ortamıyla bilinir. Pek çok girişimci tarafından merkez ülke olarak tercih edilir. Çalışma ve oturma izinlerinin olasılığını beraberinde getirir. Hollanda, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 190 ülke arasında 42. sırada yer almaktadır. Bir iş kurmak için gereken süre 3.5 gündür. Kayıt süresi, prosedür sayısı ve gerekli asgari sermaye açısından OECD ortalamasından daha iyi konumdadır. Harvard Business Review'a göre Hollanda, dijital iş yapma kolaylığı açısından dünya çapında 3. sırada yer almaktadır. Hollanda’daki ticari şirket yapılanması Avrupa ile benzer şekilde gerçek ve tüzel başlıklarında toplanabilir. Hollanda’da en çok tercih edilen ve en yaygın şirket türü Limited Özel şirketi (BV) dir. Hollanda’da kurumlar vergisi gelir vergisinden daha düşüktür. Kurumlar vergisi vergiye esas olan kâr üzerinden alınırken 2023 yılı itibariyle 200.000 EUR’ya kadar kârlılıkta kurumlar vergisi %19 olup bunu aşan kısımları ise %25,8 üzerinden vergilendirilir.

Bu yönüyle Hollanda AB ülkeleri içinde en düşük kurumlar vergisine sahip ülkelerin başında yer almaktadır. Küresel ölçekte iş yapmak isteyen girişimcilerin iş kurmak için mutlaka değerlendirmeleri gereken bir ülkedir.

Kılavuzu İndirmek için Tıklayın