İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Singapur Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu
Hollanda Şirket Kuruluşu Kılavuzu
10 Şubat 2023

İngiltere Şirket Kuruluşu Kılavuzu

#İngiltere #Birleşikkırallık #limitedşirket #vergilendirme #şirketkuruluşu

İngiltere’de iş kurmak isteyenler öncelikli olarak bir iş fikrine sahip olmalıdır. Bu iş fikrine göre ilgili vizeye başvurulur. İngiltere’de şirket kurmak için gereken belgeler, şirket türüne göre değişiklik gösterir. İngiltere’ de toplamda 8 şirket türü bulunmaktadır. Ancak ticari amaçla en çok kurulan şirket türleri; Gerçek kişiler için: Gerçek Kişi Tacirler (Sole-trader), Adi Ortaklık (Parnership), Sınırlı Ortaklık (LLP). Tüzel kişiler için ise; Limited Şirket’tir (Limited Company). İngiltere’de 6 milyon şirket olduğu bilinmektedir ve bunların 3.1 milyonu gerçek kişi şirketi, 2 milyonu ise limited şirket olarak kurulmuştur. İngiltere’de iş kurmak isteyenler genellikle limited şirket yapılanmasını tercih etmektedir. Limited şirkette üyelerin sorumluluğu sahip oldukları hisseler üzerinden ödenmemiş miktarda sınırlıdır. Bu bağlamda şirket adına malvarlığı edinmek mümkündür. Şirket kuruluşu sırasında şirketi Companies House’a kaydettirmek önem arz etmektedir. Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra ise şirkete oturum ve çalışma izni olan İngiltere’de mukim bir direktör atanması gerekmektedir. Çünkü İngiltere’de mukim olmayan biri İngiltere’de ticari bir banka hesabı açamamaktadır. Birçok teknoloji şirketinin yatırım yaptığı ve özellikle start-upların merkezi olan İngiltere’de kurumlar vergisi oranı %19, KDV oranı %20, gelir vergisi oranları ise gelir düzeyine göre %40 -%45’tir.

Ek olarak; Türkiye'de yerleşik ihracatçıların, yurtdışında açacağı ofis, mağaza ve depo birimleri, pazar araştırması, zorunlu sertifikasyon ve pazarlama faaliyetleri için harcanan tutarlar %80’e varan oranlarda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Kılavuzu İndirmek için Tıklayın