IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 18/12/2021 Tari̇hli̇ 31693 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Kanun Tekli̇fi̇ Yasalaşti
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 18/12/2021 Tari̇hli̇ 31693 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Kanun Tekli̇fi̇ Yasalaşti
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI
27 Aralık 2021

IPARD PROGRAMI ONBİRİNCİ ÇAĞRI ÖN İLAN DUYURUSU

Sistem Global Danışmanlık Ipard Programi Onbi̇ri̇nci̇ Çağri Ön İlan Duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2022 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde Onbirinci Çağrı İlanına çıkacaktır.

11. Çağrı İlanı” kapsamında “302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden başvurular kabul edilecektir.

Bu çağrı kapsamında desteklenecek muhtemel yatırım konuları, yatırım bütçeleri, uygulama illeri ve diğer başvuru detayları aşağıda yer almaktadır. 

TEDBİR 302. ÇİFTLİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • Başvuru sahibi, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Açık arazi büyüklüğü maksimum 4 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 2 hektar olmalıdır.
 • Bitkilerin işlenmesi ve/veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi

 • Başvuru sahibi, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
 • Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır. (Mevcut işletmeler başvuru aşamasında, yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında)
 • Bal ve arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
 • Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
 • Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
 • Bal ve arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna uygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler

 • Başvuru sahibi, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi, bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım stantları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsal olmayan alanlarında olabilir.
 • Desteklenecek faaliyetler Zanaatkarlık Listesinde yer almaktadır.
 • Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler kapsamında yalnızca mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında uygun değildir.
 • Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün olacaktır.
 • Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 0,5 ton/gün olacaktır.
 • Katma değerli ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Yalnızca aşağıdaki listede yer alanlar Katma değerli ürünler kapsamında desteklenecektir.

Katma Değerli Ürün

Bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde meydana gelen değişikliği ifade eder, örneğin çilekten çilek reçeli yapmak gibi.

Gıda Ürünleri

– Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme(en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi)

– Meyve ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel, Pestil, Turşu, Meyve ve Sebze Suları, Konserve, Sirke, Közleme, Salamura, Ekşiler, Ezme)

– Sofralık Zeytin ve Zeytin Mamulleri

– Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı

– Boza

– Salep

– Bakliyat (İşleme ve Paketleme)

– Mısır Kurutma

– Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamuller)

– Baharatlar

– Kaya Tuzu

– Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler

– Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı

– Soslar

– Kemik suyu

Gıda Olmayan Ürünler

– Sabun

– Gülsuyu

– Pelet (biyo-yakıt) ve Briket (biyo-yakıt)

– Prina

Zanaatkârlık Listesi

– Ahşap işi

– Metal işi

– Cam eşya

– Seramiklerin üretimi

– Çanak çömlek (toprak eşya, çömlek yapma)

– Çinicilik

– Dokumacılık

– Hasır işi

– Sepet dokuma

– Müzik aletleri yapımı

– Keçe yapımı

– Kilimcilik

– Halıcılık

– Semer yapımı

– Taş işleme

– Dekoratif taş işi

– Sedef döşeme

– Kâğıt sanatları hattatlık (kaligrafi),ebru sanatı, tezhip)

– Saraçlık

– Folklorik bebek ve giysi yapımı

– Yorgancılık

– Tarak yapımı

– Alçı işleri/tandır yapımı

– Dikişçilik, giysi dekorasyonu, nakış işleme, örgü

– Süpürge yapımı

302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
 • Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” uyarınca belgelendirilmelidir.
 • Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
 • Yeme- içme tesisleri için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 • Başvuru sahibi tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişi bir çiftçi veya çiftlik hane halkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır. Bununla birlikte yatırımının uzantısı olarak restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
 • Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
 • Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
 • Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

302-6 Makine parkları

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Sadece Üretici örgütleri başvuru yapabilecektir.
 • Destek talep edilen tüm inşaat işleri ve makine ekipmanlar, başvuru yapan üretici örgütünün faaliyet alanlarıyla ilgili olmalıdır.
 • Bu kapsamda verilecek destekler, makine ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerinin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Kendi bünyesinde sabit olarak tesis edeceği ve/veya kullanacağı makine ekipmanlar destek kapsamında olmayacaktır.

302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
 • Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;

– Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,

– Konsantre güneş enerjisi sistemleri,

– Rüzgar enerji sistemleri,

– Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)

 • 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.

– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

YATIRIM LİMİTLERİ

Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti en az 5.000 Avro en fazla 500.000 Avrodur.

HİBE ORANI

Destek oranları uygulama illerine ve başvuru sahibinin statüsüne bağlı olarak değişmektedir.

 • Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerinde yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının,%65’ini hibe, diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Bunların dışındaki 27 IPARD uygulama ilinde uygun harcama tutarının %55’ini kamu katkısı diğer %45’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 • IPARD Programı uygulama illerinin tümünde, başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak olduğu bir tüzel kişilik ise uygun harcama tutarının %65’ini kamu katkısı diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…