ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
17 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi 2021-2 Proje Tekli̇f Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!
20 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 2022 Yili Asgari̇ Ücreti̇n İşverene Mali̇yeti̇
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ
17 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi 2021-2 Proje Tekli̇f Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!
20 Aralık 2021

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU

Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Ücreti̇n Vergi̇ Dişi Birakilmasini İçeren Kanun Tekli̇fi̇ Mecli̇s Başkanliği’na Sunuldu

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmemesini içeren 13 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifine göre asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Vergi istisnası sadece asgari ücretliye uygulanacak

Teklifin ikinci maddesine göre hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabından ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamı ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesinde sayılan istisna ücretler damga vergisinden de istisna olduğu için Damga Vergisi Kanununda ayrıca bir değişiklik yapılmamıştır. Böylece asgari ücretle çalışan hizmet erbabından gelir ve damga vergisi alınmayacaktır.

Daha önce Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ve çok sayıda ekonomist görüşünde tüm çalışanların ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergiden muaf olacağı belirtilse de kanun teklifine göre sadece asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi kaldırılmıştır.

İlave AGİ uygulaması

Kanun Teklifinin 3. maddesine göre, asgari ücretin üzerinde ücret alması nedeniyle vergi istisnasından faydalanamayanlardan ücretleri asgari ücretliye ödenen net ücretin altına düşen (4.253,40 TL) çalışanlara aradaki fark kadar asgari geçim indirimi ilave edilecektir.

Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan ancak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi nedeniyle net ücreti 4.253,40 TL’nin altında kalan çalışanlara o ay ilave AGİ uygulaması ile 4.253,40 TL net ücret ödenmiş olacaktır.
 
Örnek: Asgari ücretin gelir ve damga vergisi muafiyetini kaldırırsak brüt ücret 5.004,00 TL’den 5.424,60 TL’ye çıkacaktır. Bir çalışanın prime esas kazancı Şubat ayında 5.400,00 TL olursa net ücreti ve uygulanacak ilave AGİ şu şekilde olacaktır:

PRİME ESAS AYLIK KAZANÇ5.400 TL
SİGORTA PRİMİ İŞÇİ PAYI %14756 TL
İŞSİZLİK PRİMİ İŞÇİ PAYI %154 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI4.590 TL
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ %15688,5 TL
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ40.99 TL
KESİNTİLER TOPLAMI1.539,49 TL
NET ÜCRET3.860,51 TL
AGİ (BEKAR)375,30 TL
İLAVE AGİ (ASGARİ ÜCRETE TAMAMLAMA)17,59 TL (4.253,40 – 4.235,81)
ÖDENECEK TUTAR4.253,40 TL
  
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI %20,51.107.00 TL
İŞSİZLİK PRİMİ İŞVEREN PAYI %2108.00 TL
İŞVERENE MALİYETİ6.615 TL
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİMLİ)6.345 TL

 
Not: 5.400 TL brüt ücretle çalışan biri, 5.004 TL ile çalışan Asgari Ücretli ile aynı tutarı yani 4.253,40 TL alacaktır. Ancak 5 puanlık indirimli olarak asgari ücretlinin işverene maliyeti 5.879.70 TL iken bu çalışanın maliyeti 6.345 TL olacaktır.
 
Vergi muafiyeti için çalışanları asgari ücretli gösterenlere ceza

Kanun Teklifinin 2. maddesinde “Asgari ücretli olarak çalışmadığı halde vergi istisnalarından yararlanma amacıyla çalışanın ücretinin asgari ücret olarak gösterildiğinin tespiti durumunda istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur” ifadesi yer almaktadır.
 
Kanun teklifini görmek için tıklayın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…