Sistem Global'den 2021 Yılsonu Hatırlatmaları - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
28 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Otomati̇k Bes Si̇stemi̇nde Deği̇şi̇kli̇k
OTOMATİK BES SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK
29 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kur Korumali Vadeli̇ Mevduat Ve Katilma Hesaplarindan Elde Edi̇len Fai̇z Ve Kâr Paylarinda Stopaj Orani %0 Olarak Beli̇rlendi̇
KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZ VE KÂR PAYLARINDA STOPAJ ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ
28 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Otomati̇k Bes Si̇stemi̇nde Deği̇şi̇kli̇k
OTOMATİK BES SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK
29 Aralık 2021

Sistem Global’den 2021 Yılsonu Hatırlatmaları

Sistem Global Danışmanlık Sistem Global'Den 2021 Yılsonu Hatırlatmaları

Sistem Global olarak, başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz. İşletmelerin uçtan uça bütün ihtiyaçlarına yenilikçi yaklaşımlar ile yön vermek için var gücümüzle çalışmaktayız.  

Bir yılı geride bırakırken sizlere bazı konularda hatırlatmalar yapmak isteriz.

  1. HUKUK BİLDİRİM VE İŞLEM HATIRLATMALARI
  2. VERGİ VE KURUMSAL FİNANS HATIRLATMALARI
  3. TEŞVİK VE HİBE PROJELERİ HATIRLATMALARI
  4. İHRACAT DESTEKLERİ HATIRLATMALARI
  5. SGK İŞLEMLERİ VE BORDRO ÇÖZÜMLERİ HATIRLATMALARI

Uzmanlarımızın yaptığı bu hatırlatmaları sizlerin dikkatine sunuyor, yeni yılınızın öncelikle sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini diliyoruz.

1. HUKUK BİLDİRİM VE İŞLEM HATIRLATMALARI

Hamiline yazılı pay senetlerinizi MKK’ya bildirdiniz mi?

Hâlihazırda hamiline yazılı pay senedi olan şirketlerin hamiline yazılı pay senet bilgilerinin pay sahibi tarafından şirkete bildirilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilerek sisteme kaydedilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir uzatma gelmez ise bu işlem için son tarih 31.12.2021’dir.

Yasal defterlerinizin açılış ve kapanış onaylarını yaptınız mı?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, işletmelerin tutmakla yükümlü oldukları ve 2022 yılında kullanacakları yasal defterlerin hesap dönemleri esas alınmak üzere açılış ve kapanış onaylarının yapılması gerekmektedir.

Bağımsız denetçinizi atadınız mı?

Bağımsız denetime tabi şirketlerde Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. 2021 yılında bağımsız denetime tabi şirketler için yılı kapatmadan bağımsız denetçi atamasının yapılması gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantılarınızı tamamladınız mı?

2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulların 31 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Genel Kurul öncesi şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve imza yetkilerinin bitip bitmediği değerlendirilmeli. Gerekli olması halinde yönetim kurulu seçimi ve imza sirküleri yenileme işlemleri de gerçekleştirilmelidir.

Süresi bitecek sözleşmelerinizi tespit ettiniz mi?

Yıllık bazda ticari sözleşmeler değerlendirilerek yılsonunda süresi bitecek olanlar tespit edilmeli.  Sözleşmeye devam edilmeyecekse fesih süresi kaçırılmadan sözleşmedeki fesih hükümleri işletilmelidir. Sözleşme devam edecekse yenileme, süre uzatımı ve yeni ücretin belirlenmesine ilişkin tadil protokolü veya zeyilname düzenlenerek imzalanmalıdır.

Kur dalgalanmalarından daha az etkilenmek için yapabileceklerinizi değerlendirdiniz mi?

Yabancı para cinsinden akdedilen ve Türk parası cinsinden ödeme yapılacak sözleşmelerde kurdaki dalgalanmalar sebebiyle kur fikslemesi değerlendirilebilir.

Avans ödemesi yapacaksanız, ödeyeceğiniz avansı güvence altında tutmak için ne yapabilirsiniz?

Sözleşmelerde avans ödemesi yapan tarafsanız avansı güvence altına almak için teminat mekanizmalarını işletebilirsiniz.  Bu kapsamda mümkünse teminat mektubu alınabilir ya da ilk kez ticari ilişkiye girdiğiniz bir firma ise firmanın şirket yetkilisinin şahsi avalini talep edebilirsiniz.

KVKK gerekliliklerini yerine getirdiniz mi?

VERBİS’e kayıt için son gün 31 Aralık 2021!

2. VERGİ VE KURUMSAL FİNANS HATIRLATMALARI

Finansman Gider kısıtlaması için önlemler aldınız mı?

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını geçen firmaların, bu konuda​ öz kaynaklarını güçlendirici işlemleri yapması yerinde olacaktır. Bu şekilde Finansman giderlerinde kısıtlamalar olmayacaktır.

İhracat yapan KOBİ kur gelirinden doğan vergi için aksiyon planın hazır mı?

Döviz fiyatındaki artış dolayısıyla oluşan kur gelirleri için alternatif finans enstrümanları ve yatırım planları değerlendirmeye alınarak kur gelirlerinden doğan vergiler planlanabilir.

Bilançolarınızı Yeniden Değerleme ile gerçek değerlere taşıdınız mı?

2021 yılında çıkan af yasası kapsamında bilançolarda öz kaynakları güçlendirecek yeniden değerleme uygulaması mümkün.

Mali tablolarınız kamu ihale kriterlerine uygun mu?

Kamu ihalelerine girecek şirketlerin son 2 yıllık mali tablolarındaki cari oran, sermaye oranı vb. oranların KİK’in belirlediği seviyelerin altında olmaması gerekmektedir ancak yapılan bazı hesap hataları bu oranları bozabilir. Kurumlar vergisi beyanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

2021 vergi hesabında yararlanabileceğiniz istisna/ indirim haklarınızı kullandınız mı?

Faaliyetlerinize özgü harcamalarınızdan bazıları vergi mevzuatına göre indirime tabi olabilir. Beyan öncesinde yapılacak bir vergi denetimi ile haklarınızı öğrenebilirsiniz.

  • Önceki dönem yararlanamadığınız Ar-Ge/Tasarım proje maliyetlerinizi yeniden değerlemeye tabi tutarak artı kurumlar vergisi faydası elde etmeyi unutmayınız!

3. TEŞVİK VE HİBE PROJELERİ HATIRLATMALARI

Ar-Ge ve Tasarım Projelerinin yeni yıl planlamalarını yaparken aşağıdakilere dikkat ettiniz mi?

Ar-Ge proje fikirleri değerlendirilip yıllık bütçe ve zaman planı yapılmalıdır, potansiyel Ar-Ge projeleri için ulusal / uluslararası destek programları da değerlendirilmelidir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezinizin performans kriterlerinize baktınız mı?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için İlave İndirim getirebilecek performans kriterleri mevcuttur. Yıl bitmeden kontrol edilmeli ve varsa iyileştirme opsiyonları değerlendirilmelidir.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezindeki 2021 yılı faaliyetlerinizi Faaliyet Raporu’na işlenmek üzere sisteme girdiniz mi?

2021 yılı Faaliyet Raporu için Ar-Ge Merkezi faaliyetlerini sisteme girilmelidir. 2021 yılındaki faaliyetlerinizi Rapor sistemine girerek, Faaliyet Döneminizi daha efektif yönetebilir; Faaliyet Raporunu sunacağınız Mayıs ayına kadar yapılması gereken işlemleri/ödevleri planlayarak, Ar-Ge ve Tasarım çalışmalarınızı analiz edebilirsiniz.

  • TÜBİTAK projeleri için 2021/2 rapor hazırlıklarına başlamalısınız!
  • Teknopark ilerleme raporlarınızı verirken, Ar-Ge niteliğini artıracak Fikri Sinai Mülkiyet Hakları ve İş Birliği planlamalarını da dahil etmeyi unutmayın!

4. İHRACAT DESTEK HATIRLATMALARI

İhracatçı birliklere üyeliklerinizi yenilediniz mi? İlk defa yararlanacak şirketler, Ticaret Bakanlığı Desteklerine başvurmak için neler yapmalı?

Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerinden faydalanmak için ilgili ihracatçı birliklerden en az birine üye olma koşulu bulunmaktadır. Üyelik durumunuzun devam ettiğinden emin olunuz. Ticaret Bakanlığı desteklerine ilk defa başvuru yapacak şirketler için atılması gereken diğer adımların sistematik bir şekilde planlanması gerekmektedir.

5. SGK İŞLEMLERİ VE BORDRO ÇÖZÜMLERİ HATIRLATMALARI

Asgari ücret düzenlenmelerinin tüm çalışanlarınız için vergisel boyutlarını düzenlediniz mi?

Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

SGK tebligatlarınız için başvuru yaptınız mı?

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik kapsamında başvuru süresi 31.01.2022 de sona erecektir.

5 puanlık hazine indiriminden yararlanmak adına Borç sorgusu yaptınız mı?

5 puanlık hazine indiriminden yararlanmak için 2022 yılı itibari ile Türkiye genelinde tüm işyerleri esas alınarak borç sorgusu yapılmaya başlanacaktır. Erteleme olup olmayacağı takip edilmelidir.

Yılsonunda biten teşvikleri tespit edip gerekli aksiyonları aldınız mı?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki “6111” kanun numaralı teşvik ile geçici 19 ve geçici 21 inci maddeleri kapsamındaki 7103 kanun numaralı teşvik 2022 yılı sonuna (31/12/2022) kadar uygulanacaktır.

Çalışanlarınızın Mesleki Yeterlilik Belgeleri var mı?

40 yeni meslekte 08.04.2022 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar çalıştırılmayacaktır. İlgili meslekler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun internet sitesinde listelenmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…