Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkinda Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun 7 Temmuz 2022 Tari̇hi̇nde Resmi̇ Gazete'De Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
7 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ İadesi̇ne İli̇şki̇n Açilan Davalarda Yürütmeni̇n Durdurulmasi İçi̇n %50 Temi̇nat Yatirma Şartini Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edi̇lmi̇şti̇r
VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR
19 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Elektroni̇k Ti̇careti̇n Düzenlenmesi̇ Hakkinda Kanunda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Kanun 7 Temmuz 2022 Tari̇hi̇nde Resmi̇ Gazete'De Yayimlanarak Yürürlüğe Gi̇rdi̇
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
7 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ İadesi̇ne İli̇şki̇n Açilan Davalarda Yürütmeni̇n Durdurulmasi İçi̇n %50 Temi̇nat Yatirma Şartini Düzenleyen Kanun Hükmü İptal Edi̇lmi̇şti̇r
VERGİ İADESİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVALARDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İÇİN %50 TEMİNAT YATIRMA ŞARTINI DÜZENLEYEN KANUN HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR
19 Temmuz 2022

Yemek ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!

Sistem Global Danışmanlık Yemek Ve Yol Yardımı İstisna Tutarları %50 Artırıldı!

08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23’üncü maddesinin 8 ve 10 numaralı bentlerinde yer alan yemek ve yol yardımı istisna tutarlarında değişiklik yapılmıştır.
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  • İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’ye kadar olan kısmı,
  • İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 25,50 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulmaktadır.

Değişiklik ile 34 TL olan yemek kartı istisna tutarı 51 TL’ye, 17 TL olan ulaşım kartı istisna tutarı 25,5 TL’ye yükseltilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…