UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 3 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇k Ürün Yatirim Destek Programi Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k, 22.03.2022 Tari̇hli̇ Resmi̇ Gazete Yayimlandi
TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 22.03.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
22 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Ücret Ve Teşvi̇klerde Son Durum
ASGARİ ÜCRET VE TEŞVİKLERDE SON DURUM
24 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇k Ürün Yatirim Destek Programi Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k, 22.03.2022 Tari̇hli̇ Resmi̇ Gazete Yayimlandi
TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 22.03.2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI
22 Mart 2022
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Ücret Ve Teşvi̇klerde Son Durum
ASGARİ ÜCRET VE TEŞVİKLERDE SON DURUM
24 Mart 2022

UK Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 3

Sistem Global Danışmanlık Uk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular – 3
Birleşik Krallık’ta önde gelen sektörler hangileridir?

Birleşik Krallık, uluslararası ticaret ve ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa’daki tüm yabancı yatırımların %35’inden fazlasını çeken, Avrupa’nın önde gelen iş merkezlerinden biridir.

FinTech

İngiltere, küresel bir FinTech başkenti olmaya devam etmektedir. Finansal hizmetlerde teknoloji tabanlı çözümler, girişimciliği ve yeniliği destekleyen elverişli bir ortam sayesinde Birleşik Krallık’ta geniş çapta benimsenmiştir. İngiltere FinTech sektörünün, 2015 yılında yaklaşık 6,6 milyar sterlin olan geliri 2019’da yaklaşık 11 milyar sterline ulaşmıştır. 2019’da FinTech’e yaklaşık 3,6 milyar sterlinlik yatırım yapılmıştır ve şu anda toplam finansal hizmet üretiminin yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır. Talep açısından bakıldığında tüketiciler, KOBİ’ler, şirketler ve hükümet FinTech’in kilit kullanıcılarıdır. Dijital olarak aktif tüketicilerin üçte ikisinden fazlası artık FinTech hizmetlerinden yararlanmaktadır.

E-Ticaret

Birleşik Krallık, Avrupa’nın en gelişmiş e-ticaret pazarına sahiptir. Ulusal İstatistik Ofisi’nin (UK) en son rakamlarına göre, ülkenin 2018’deki e-ticaret geliri bir önceki yıla göre keskin bir artışla 688,4 milyar GBP’ye ulaşmıştır. E-ticaret Vakfı’nın (E-commerce Foundation) raporuna göre İngiltere’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 7,94’ünün e-ticaret satışlarından oluşmaktadır.Geçtiğimiz on yılda, Birleşik Krallık tüketicileri online alışveriş konusunda gittikçe daha aktif hale gelmişlerdir. E-ticaret pazarı 2012’de 33,24 milyar sterlin değerinden 2020’de 99,31 milyar sterline yükselmiştir.

Dijital Pazarlama ve Reklamcılık

Güncel istatistiklere göre (2020), Birleşik Krallıkta market bütçelerinin %72’si online marketing harcamalarına ayrılmaktadır. Parkende sektörü dijital pazarlamayı en etkin kullanan sektördür bunu telekom, bankacılık, sigorta ve enerji sektörleri izlemektedir. 2021’de şirketlerin dijital pazarlama harcamaları %9.57 artmıştır. Geleneksel reklam harcamaları ise %4.06 azalmıştır. Birleşik Krallıkta iş yapanların %88.8’ine göre online pazarlama/reklam araçları daha başarılı sonuçlar doğurmaktadır.

Green Tech (Temiz Teknoloji)

Birleşik Krallık, net sıfır karbon emisyonu yasalarını kabul eden ve iklim değişikliğine katkımıza son veren ilk büyük ekonomi olmuştur. 2020’de Birleşik Krallık’taki temiz teknoloji şirketlerine 787 milyon sterlinlik yatırım yapılmıştır. Bu, 2018’e göre 250 milyon sterlinlik bir artışı temsil etmektedir. Sermaye akışının İngiltere’nin yeşil start-up ortamı üzerinde açıkça bir etkisi vardır.