SGK TEŞVİKLERİ VE GERİYE DÖNÜK SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Konulu Eureka Network Çağrisi Açildi
COVID-19 KONULU EUREKA NETWORK ÇAĞRISI AÇILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun Tasarisi İle İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaklaniyor, İşveren İşçi̇ni̇n Onayi Olmaksizin İşçi̇yi̇ Ücretsi̇z İzne Mi̇ Çikartabi̇li̇yor?
TORBA KANUN TASARISI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAKLANIYOR, İŞVEREN İŞÇİNİN ONAYI OLMAKSIZIN İŞÇİYİ ÜCRETSİZ İZNE Mİ ÇIKARTABİLİYOR?
6 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Covid-19 Konulu Eureka Network Çağrisi Açildi
COVID-19 KONULU EUREKA NETWORK ÇAĞRISI AÇILDI
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Torba Kanun Tasarisi İle İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaklaniyor, İşveren İşçi̇ni̇n Onayi Olmaksizin İşçi̇yi̇ Ücretsi̇z İzne Mi̇ Çikartabi̇li̇yor?
TORBA KANUN TASARISI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAKLANIYOR, İŞVEREN İŞÇİNİN ONAYI OLMAKSIZIN İŞÇİYİ ÜCRETSİZ İZNE Mİ ÇIKARTABİLİYOR?
6 Mayıs 2020

SGK TEŞVİKLERİ VE GERİYE DÖNÜK SGK ÖDEMELERİ HAKKINDA

Sistem Global Danışmanlık Sgk Teşvi̇kleri̇ Ve Geri̇ye Dönük Sgk Ödemeleri̇ Hakkinda

SGK Teşviği Ne Demek?

SGK Teşvikleri; Yatırımların, İstihdamın, Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin arttırılması için işverenlere tanınan Sigorta Prim İndirimlerine verilen ortak isimdir.

Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın ülkemizde faaliyet gösteren tüm özel sektör işletmeleri, sigorta primlerini yasal süreler içinde ödemesi ve idari para ceza borcunun bulunmaması durumunda bu teşviklerden faydalanabilmektedir.

Kurumlar Hangi SGK Teşviklerinden Yararlanabilir?

Hali hazırda uygulaması devam eden ve 5510 sayılı Kanunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda belirtilen teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Sizler için yönelik 18 temel SGK teşviğini aşağıdaki tabloda bir araya getirdik.

SGK Teşvikleri Tanımı
5510 5 Puanlık İndirim
6111 İlave İstihdam (Genç İstihdam)
7103 Yeni Nesil İlave İstihdam Teşviki
6645 İşbaşı Eğitim Programı
5746 Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki
4857 Engelli Sigortalı İndirimi
46486-56486-66486 İlave 6 puanlık indirim
6486 Yurtdışındaki Sigortalılara 5 Puanlık İndirim
6322 Yatırım Teşviki
5921 İşsizlik Ödeneği Teşviki
5225 Kültür ve Turizm Teşviki
2828 Sosyal Hizmetler Teşviki
3294 Sosyal Yardımlaşma Teşviki
687 KHK ile Getirilen Sigorta Prim Teşviki
7166 3 Aylık Ücret ve Prim Desteği
4447 İşsizlik Ödeneği Teşviki

SGK Teşvikleri Nasıl Hesaplanır?

İşverenlerimiz tarafından yaygın olarak yararlanılan 7103 ve 6111 sayılı kanunlara örnek verecek olursak:

7103 Sayılı Kanun: Teşvikten yararlanma süreleri; 18 yaşından büyük kadın sigortalılar, 18-25 yaş arası erkek sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır. Diğer sigortalılar için ise 12 aydır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının işveren payı (%37,5) devlet tarafından karşılanacaktır.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak; 01.01.2020 tarihinde işe giren sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan (%37,5) 1.875 TL’nin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalının 30.12.2020 tarihine kadar 12 aylık sürede 22.500 TL prim ödemesi devlet tarafından karşılanmış olacaktır.

6111 sayılı kanun: Bu Teşvik sayesinde işveren hissesine ait sigorta prim tutarının tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. (Ortalama %20,5)

Sigortalının 5.000 TL brüt ücret alması halinde, işveren payı olan 1.025 TL devlet tarafından karşılanacaktır. Bu işyerinde 1 personelin teşvik tutarı eksik bildirilse 2011 yılından itibaren 7 yıl için iade alacağınız prim tutarı toplam 86.100 TL olacaktır.

Geriye Dönük SGK Teşvik Tutarlarından Nasıl Yararlanılır?

İşverenlerin geçmişe yönelik eksik yararlandığı tüm SGK Teşvikleri için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yeniden başvuru yapılması durumunda prim alacakları SGK borçlarından mahsup edilebilmektedir. 31 Mayıs’a kadar başvurulması halinde 2011/03 döneminden itibaren yaklaşık 7 yıl geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları geri alınabilecektir.

Yazıda belirtilen tüm teşviklerden yararlanmak işverenler için Covid–19 Salgını sürecinde önemli bir destek olacaktır.

Bugüne kadar 300‘ün üzerinde şirketin 20.000 şubesi ve 450.000 çalışanı için geçmişe dönük teşvik hesaplaması yaptık. Ülkemizde şirketlerin %67‘sinin geçmişe dönük teşviklerden eksik yararlanmış durumda olduğunu gördük.

Hangi sigortalılardan hangi aylar için ne kadar süre teşviklerden yararlanılacağının tespiti, profesyonel yazılım ve uzman desteği olmadan mümkün olmamaktadır.

Burada uzman ekipler ve teşvik prim alacaklarını doğru hesaplayacak yazılımlar ile hareket etmek eksik ve yanlış hesaplamalar sonucu hatalı bildirge ve beyan verilmesine, eksik prim iadesi alınmasına veya teşvikten yararlanılamamasına sebep olabilmektedir.

Konuyla ilgili sorularınızın olması durumunda info@sistemglobal.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.