MAYIS 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Muhsgk Si̇gorta Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ Kisminda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
MUHSGK SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
2 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık 450 Mi̇lyon Dolarlik Dev Bütçe!
450 MİLYON DOLARLIK DEV BÜTÇE!
16 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık Muhsgk Si̇gorta Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ Kisminda Deği̇şi̇kli̇k Yapildi!
MUHSGK SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
2 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık 450 Mi̇lyon Dolarlik Dev Bütçe!
450 MİLYON DOLARLIK DEV BÜTÇE!
16 Haziran 2023

MAYIS 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Mayis 2023 Geli̇şmeler
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
%100 UZAKTAN ÇALIŞMADA BİLİŞİM PERSONELİ MAHİYETİ BELİRLENDİ 
Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde %100 uzaktan çalışma desteğinden faydalanacak bilişim personelinin mahiyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan duyuru ile belirlenmiştir. 
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMINDA %100’E VARAN DESTEK!
TAGEM Ar-Ge Destek Programı, bakanlığın ve tarım sektörünün öncelikli ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve teknoloji geliştirilmesi ve bu gelişmelerin çiftçilere ve tarımsal sanayicilere aktarılmasını hedefleyen bir destek programıdır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
TÜBİTAK TEYDEB 1501 DESTEK PROGRAMI 2023 YILI 1. DÖNEM ÇAĞRISI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!
TÜBİTAK TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1. Çağrısı’nda ön kayıt başvuru ve çağrı kapanış tarihleri uzatıldı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
KOBİ TANIMI YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ!
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN SON GÜN YAKLAŞIYOR 
7440 Sayılı Kanun Kapsamında SGK borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31.05.2023’dür. Aktif borçlu sicili bulunan işverenler bu tarihe kadar SGK İşveren Sistemi’nden yapılandırma başvurusunda bulunabilecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİNİN SGK’YA BELGE VE BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILDI!
Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair duyuru yayımlandı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
 
7440 SAYILI YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İHRACAT VE ULUSLARARASI BÜYÜME 🌍
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİĞİ ÜLKE VE ÜRÜN DEĞERLENDİRMESİ
2022 yılı verilerine göre Türkiye’nin mal ihracatı 254 milyar dolar; mal ithalatı ise 363 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Aralık döneminde %83,0 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9’a gerileyerek 109 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Dış ticaret açığının azalmasında özellikle sanayi sektörü etkili bir rol oynarken dış ticaret fazlası verilen ülkeler ise Avrupa ve Afrika ülkeleri olarak öne çıkmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER HAZİRAN AYI TAKVİMİ 
Haziran ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>