UDHAM Ar-Ge Teşvikleri

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Bize Ulaşın Reklam Formu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Ar-Ge Teşvikleri Nedir?

Bakanlığın stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; ulaştırma, elektronik haberleşme, havacılık, bilişim, uydu, uydu yer hizmetleri ve ilgili alanlarda dengeli, güvenli, ekonomik, erişilebilir, ekolojik yapıyı gözeten, sürdürülebilir, kaliteli hizmet verilmesini sağlamak gayesiyle yapılacak olan bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) tarafından desteklenmektedir.

Bakanlık; her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını sektörler itibarıyla ilgili Bakanlık birimleri ile Bakanlık bağlı/ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlarının da görüşleri doğrultusunda, Kalkınma Planları ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararlarını da dikkate alarak belirlemekte ve Bakanlık internet sitesinde yayımlamaktadır.

 

Bakanlık internet sitesine ulaşmak için tıklayınız:

Destek Oranı:

 • Destek Oranı %75 veya %100 olarak belirlenir.
 • Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık politika ve stratejileri açısından önem taşıyan uydu, uydu yer istasyonu ve benzeri ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge içeren üretim faaliyetlerine yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara tabi olmaksızın Bakan onayı ile destek verilebilir.

 

Başvurunun Değerlendirmeye Alınabilmesine İlişkin Önemli Bilgiler:

 • Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.
 • Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması gerekir.
 • Başvuruyu yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir.
 • Kuruluşlar bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.
 • Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilir
 • Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.
 • Ar-Ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülür.

Önemli Not: Projenin gerçekleştirilmesinde görev alması kaydıyla, kuruluş ortakları gerçek kişiler, kuruluşun bünyesinde çalışan olarak değerlendirilir

Destek Süresi:

 • Destek süresi en fazla otuz altı (36) aydır
 • Destek Süresinin üçte birini (1/3) aşmamak kaydıyla ilave süre tanımlanabilir.
 • İlave süre içerisinde destek tutarına ek bütçe talep edilemez.

İzleme Süreci:

 • İzleme süreci, proje sözleşmesinde belirtilen 3 aylık ya da 6 aylık periyotlar halinde gerçekleştirilir.
 • Her izleme döneminde proje gerçekleşme raporu (PGR) ve mali rapor hazırlanarak Bakanlık’a sunulur.
 • Her mali rapor YMM onayına tabidir.
 • Proje izleme raporları, proje bazlı olarak değişiklik gösterir. İzleme Dönemine ilişkin raporların içeriği sözleşmede

 

Hizmet İçeriğimiz:

Sistem Global ile birlikte işinizi geliştirmek için ihtiyacınız olan desteklere erişmeye hazır mısınız?

Ulusal Hibe ve Teşvik Programlarına başvuruda 20 Yılı Aşan Tecrübemizle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) proje başvuru süreçlerinizi profesyonel bir şekilde yönetiyoruz.

Sizin için en uygun hibe programlarını belirleyerek, projenizi özenle hazırlıyor ve başvurunuzu takip ediyoruz.

Konusunda uzman kadromuzla, periyodik olarak sunulan Proje İlerleme Raporu (PGR) sürecinde size destek oluyor, Mali Raporlarınızı hazırlıyor, yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunuyoruz.

Amacımız, sizin başarınız için çalışmak ve hibe programlarından en yüksek faydayı sağlamanıza yardımcı olmaktır.

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form