KASIM 2023 GELİŞMELER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501-1507 Programlarinin 2024 Yili 1.Çağrilari Açiliyor!
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 PROGRAMLARININ 2024 YILI 1.ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
1 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Sanayi̇de Temi̇z Gelecek: Kosgeb'İn Yeşi̇l Dönüşüm Çağrisi Açildi!
SANAYİDE TEMİZ GELECEK: KOSGEB’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501-1507 Programlarinin 2024 Yili 1.Çağrilari Açiliyor!
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 PROGRAMLARININ 2024 YILI 1.ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
1 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Sanayi̇de Temi̇z Gelecek: Kosgeb'İn Yeşi̇l Dönüşüm Çağrisi Açildi!
SANAYİDE TEMİZ GELECEK: KOSGEB’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Aralık 2023

KASIM 2023 GELİŞMELER

Sistem Global Danışmanlık Kasim 2023 Geli̇şmeler
VERGİ REGÜLASYON & DANIŞMANLIK 📝
İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYA İLE İLGİLİ HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI!
24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, yürürlük tarihi olan  24.11.2023 tarihinden itibaren, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ithal edilen eşya ile ilgili hesaplanan KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

ŞİRKETLER İÇİN EN AZ ESAS SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen sermaye tutarları artırılmıştır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

 TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMA GİREN TÜM FİRMALAR İÇİN GÜNCELLENDİ!
Firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ 🔍
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 PROGRAMLARININ 2024 YILI 1. ÇAĞRILARI AÇILIYOR!
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programlarına ait 2024-1 dönem çağrılarının taslak çağrı takvimi doğrultusunda yürütülmesi planlanmaktadır.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak birden fazla kurumdan kredi alınması veya aracı kurumun değiştirilmesine olanak verilmiştir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

YATIRIMCILARIN UYGUN KOŞULLARDA YATIRIM KREDİLERİNE ULAŞIMI İÇİN PROJELERİNİN STRATEJİK, ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR DÜZENLEME YAYINLANDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredilerine ulaşımı için 26.11.2023 tarihinde YATIRIM PROJELERİNİN STRATEJİK, ÖNCELİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR TEBLİĞ yayınlandı.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
İŞLETME ÇÖZÜMLERİ 🎁
DEPREM BÖLGESİNDE BEYANNAME VERME VE YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ ERTELENDİ
SGK’nın 30.11.2023 tarihli duyurusunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2023 tarihinde sonlanacak mücbir sebep halinin 30.04.2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek bu illerde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, prim borçlarının ve 7440 Yapılandırma başvurularının ertelendiği ifade edildi.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN SGK BİLDİRİMLERİ, ÇALIŞMA İZİN BELGESİNE GÖRE KONTROL EDİLECEKTİR
16.11.2023 tarihli SGK Genel Yazısına göre yabancı uyruklu çalışanlarla ilgili işverenler tarafından Kuruma yapılan bildirimler, Bakanlık tarafından verilen çalışma izinlerinde yer alan meslek kodu ve ücret bilgisine göre SGK tarafından kontrol edilecektir.
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>
BİZDEN HABERLER 📣
ONLINE EĞİTİMLER ARALIK AYI TAKVİMİ

Aralık ayında Online Eğitimlerimizden görmek isteyeceğiniz pek çok eğitim başlığı ile karşınızdayız!
👉 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız>>>