KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması
Ne Demektir?

Her ölçekten firma için bir ihtiyaç olan Veri Koruma Hukuku, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması amacı ile 2016 yılında kanunlaşmıştır. Regülasyona uyum sonrasında firmalarda süreçlerin iyileştirilmesi, sadeleştirilmesi ve kurumsal iletişim araçlarında verim artışına da katkı sağlayabildiği bilinmektedir.


KVKK regülasyonları kişisel veri içeren veri tabanları üzerinde birtakım ilke ve kuralların işletilmesini zorunlu kıldığı gibi veri koruma otoritelerine bildirim/kayıt yükümlülüğü de getirebilmektedir.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım

Çözümler Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İlkeleri Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı ile 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:


a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

Regülasyon uyumu dışında danışmanlık süreci firmalarda süreçlerin iyileştirilmesine, sadeleştirilmesine ve kurumsal iletişim araçlarında verim artışına katkı sağlamaktadır.

Veri Koruma Hukuku Danışmanlığı, her ölçekten firma için bir ihtiyaçtır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında olan ve kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yükümlülükleri yerine getirmemelerinden dolayı cezai sorumlulukları olan kişi ve kurumlar şöyledir:

Veri ihlaline konu olma bakımından hak ehliyetine sahip olan bütün gerçek kişiler, Limited ve Anonim Şirketler, Tüm Üniversiteler, Vakıflar, Telekomünikasyon şirketleri, Kooperatifler, Belediyeler, Avukatlar, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, Devlet kurumları, Özel okullar, Medya kuruluşları, yazılı ve görsel ile internet siteleri, e-ticaret siteleri bütün devlet kurumları gerçek kişiler, şirketler

Sistem Global ve Veri Koruma Hukuku Danışmanlığı

Sistem Global Veri Koruma Hukuku Danışmanlığı hizmetler altında, KVKK, GDPR ve ilgili firmanın faaliyet gösterdiği diğer ülke/bölge regülasyonları doğrultusunda firmaya dış kaynak veri koruma uzmanı olarak destek olmaktayız. Veri sorumlusu veya veri işleyen kişi ve kuruluşlar için, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulaması hakkında eğitim programı, uyumluluk programı, Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Veri Politikaları hazırlama konularında hukuki danışmanlık sunmaktayız.

Veri Koruma Hukuku Danışmanlığı kapsamında seçeceğiniz danışmanlık ürünüyle; uzman kadromuz tarafından, firmanızın mevcut regülasyon uyumunun incelenerek raporlanması, firma iş süreçlerine dair envanter ve etki değerlendirme çalışmaları yapılması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli uyum dokümanlarının hazırlanması, konumlandırılması, güncelliğinin takibi, veri işleme/transfer sözleşmelerinin devreye alınması ve takibi, ilgili kişi başvuru ve şikayet yönetimi, veri ihlal bildirim yönetimi dış kaynak veri koruma danışmanlıkları sunmaktayız.

 

KVKK Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

Süreçlerin kanuna uyumlu hale getirilmesi ve ceza/yaptırım riskinin en aza indirilmesi.

İdari ve Teknik tarafta güvenlik önlemleri ve tedbirlerin alınmasının sağlanması.

Konuyla ilgili farkındalık ve sürdürülebilirliğin sağlanması.

Uyumlu hale getirildiği düşünülen süreçlerin denetleme ile gözden geçirilmesi.

Kurul kararlarıyla değişen uygulamalardan haberdar olarak güncelliğin sağlanması.

Sadece KVKK değil, AB Veri Koruma Tüzüğü GDPR'a ve yatırım yapılan ilgili ülke veri koruma regülasyonlarına uyumun da sağlanması.

Yayınlarımız

Bültenler

 

Günceli yakalamak için bültenimize

Ebulten Form