Korona Masası - Sistem Global
21 Mart 2020
Sistem Global Tübi̇tak Projeleri̇ni̇n Rapor Gönderi̇m Tari̇hleri̇ Üç Ay Ertelendi̇

TÜBİTAK PROJELERİNİN RAPOR GÖNDERİM TARİHLERİ ÜÇ AY ERTELENDİ

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
19 Mart 2020
Sistem Global Covi̇d-19 Ekonomi̇ Tedbi̇r Paketi̇ Açiklandi

COVİD-19 EKONOMİ TEDBİR PAKETİ AÇIKLANDI

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
18 Mart 2020
Sistem Global Evden Çalişacak Teknopark Ve Ar-Ge/Tasarim Merkezi̇ Fi̇rmalarinin Di̇kkati̇ne!

EVDEN ÇALIŞACAK TEKNOPARK VE AR-GE/TASARIM MERKEZİ FİRMALARININ DİKKATİNE!

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
18 Mart 2020
Sistem Global Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanname Verme Ve Ödeme Süresi̇ Uzatildi

GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
17 Mart 2020
Sistem Global Koronavi̇rüs'Ün İş Sağliği Ve Güvenli̇ği̇ Bakimindan Değerlendi̇ri̇lmesi̇

KORONAVİRÜS’ÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
2 Şubat 2020
Sistem Global Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannamesi̇ Uygulamasi 2 Ay Ertelendi̇

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 2 AY ERTELENDİ

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı uzun süredir ortak bir çalışma içerisindeydiler. Gelir Vergisi Kanununa göre Vergi Dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmuştur. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında birleştirilmiş olan muhtasar beyanname ve prim hizmet bildirim bilgilerinin internet vergi dairesi üzerinden e-beyanname olarak verilmesi gerektiği daha önceden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştu. Konuyla ilgili ilk düzenleme 2017 yılında yapılmış ve bazı illerde pilot olarak uygulanmaya başlandıktan sonra Türkiye genelinde de 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacağı tebliğ ile duyurulmuştu. Ancak bu defada 9 Şubat Pazar günkü Resmi Gazetede yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: […]
27 Ocak 2020
Sistem Global Geri̇ Kazanim Katilim Payi

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI

10 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7153 sayılı Kanun’la 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen ek 11. maddeyle “Geri Kazanım Katılım Payı”na ilişkin düzenleme yapılmıştır. 4 Nisan 2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyan ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Plastik poşetler için şu anda uygulamada olan geri kazanım katılım payı, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile yönetmelik kapsamında bulunan diğer ürünler (lastik, akü, piller, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrik ve elektronik eşya, ambalaj-plastik, metal, kompozit, cam, ahşap) için de uygulanacaktır. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2020 olarak belirlenmiştir. Geri Kazanım Katılım Payının Kapsamı Nedir? Bu Yönetmeliğin kapsamına Kanunun Ek-1 Listesindeki ürünler ve bu ürünleri yurt içi piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişiler girmektedir. Ancak; Tekrar kullanıma alınan […]
24 Ocak 2020
Sistem Global Borsada Rayi̇ci̇ Olmayan Dövi̇zleri̇n 2019 Kurlari Beli̇rlendi̇

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 2019 KURLARI BELİRLENDİ

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
6 Ocak 2020
Sistem Global Sms Ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem

Sms ve E-Posta Gönderiminde Yeni Dönem

7.4.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı “ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “ 8. maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde değişiklik yapılarak, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmişti.
Online Randevu