Korona Masası - Sistem Global
24 Mayıs 2021
Sistem Global Esnaf Ve Sanatkârlar İle Gerçek Ki̇şi̇ Taci̇rlere Yeni̇den Hi̇be Desteği̇ Geli̇yor!

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE YENİDEN HİBE DESTEĞİ GELİYOR!

Covid-19 Pandemi sürecinde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi noktasında daha önceden adım atılmıştı. Bunun yanı sıra Esnaf Destek Paketi’nden, İşe Devam Kredi Desteği’ne, SGK-Bağkur prim ödemelerinin ertelenmesinden, kısa çalışma ödeneği, kira yardımı ve sicil kayıtları düzenlemesine kadar birçok önemli destek kamu tarafından sağlanmıştı.  21 Mayıs 2021 Tarihli ve 31487 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte pandemiden olumsuz etkilendiği bakanlıkça tespit edilen sektörlerdeki Esnaf ve Sanatkarlar için karşılıksız hibe desteği verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara göre; 17.05.2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere esas faaliyet konuları üzerinden üzere ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 TL ve 3.000 TL tek seferde ödenecektir. Bu kapsamda destekten yararlanan esnaf, sanatkârlar Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilecek esnaf ve […]
30 Nisan 2021
Sistem Global Kosgeb Hızlı Destek Programı Açıklandı!

KOSGEB Hızlı Destek Programı Açıklandı!

Covid-19 salgını sebebiyle salgın öncesi faal olup, gelir kaybına uğramış (pandemiden sonra KDV beyannamesi üzerinden %25 gelir kaybı) veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’lara (2017 ve sonrasında kurulan İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeler) yönelik KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli, yeni programı açıklandı. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz, 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit olarak geri ödenecek şekilde bu destekten faydalanabileceklerdir. Ayrıca 2017’den sonra kurulmuş ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25.000 TL ilave destek verilecektir. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
28 Nisan 2021
Sistem Global Türki̇ye’de 81 İlde Tam Kapanma Süreci̇ Başliyor

TÜRKİYE’DE 81 İLDE TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar neticesinde: Türkiye’de 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek tam kapanma dönemi başlıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan ve Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin T.C. İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlanan genelge metninde öne çıkan detaylar aşağıdaki gibi: 1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan […]
11 Mart 2021
Sistem Global Uzaktan Çalişma Yönetmeli̇ği̇ Yürürlüğe Gi̇rdi̇!

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Uzaktan çalışmaya ilişkin İş Kanunu (“Kanun“)’nun 14’üncü maddesi ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda çıkarılan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik“) 10 Mart 2021 tarih ve 31419 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Uzaktan Çalışmanın Şekli Yönetmelik kapsamında, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. İşbu sözleşmelerde işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesi ile düzenlenmekle birlikte, işçi ve işveren mevzuattaki sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir. Fazla çalışma, işverenin yazılı talebi üzerine ve işçinin kabulü ile fazla çalışmaya ilişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Uzaktan Çalışmada Verilerin Korunması İşveren, uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe […]
9 Mart 2021
Sistem Global Fesi̇h Yasaği Süresi̇ 17.05.2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

FESİH YASAĞI SÜRESİ 17.05.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

09.03.2021 tarih 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 08.03.2021 tarih 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.03.2021 tarihinden iki ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Karar uyarınca 17.05.2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesini Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir.  Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme yetkisi de 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
3 Mart 2021
Sistem Global Teknopark Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İçi̇n Uzaktan Çalişma Süresi̇ Uzatildi

TEKNOPARK VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İÇİN UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile 28 Şubat 2021 tarihinde sona eren uzaktan çalışma süresinin, ilgili işletmelerde Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin 01- 31 Mart 2021 tarihleri arasında %60’ını, 01- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında da %50’sini aşmamak şartıyla uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
19 Şubat 2021
Sistem Global Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI!

18.02.2021 tarih 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 19.02.2021 tarih 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesi ile Geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin; 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, İşbu Karar’ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 31.01.2021 tarihinden itibaren, İşbu Karar’ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
27 Ocak 2021
Sistem Global Koronavi̇rüs Salgini İle Mücadele Kapsaminda Mücbi̇r Sebep Hükümleri̇nden Faydalandirilan Mükellefler Hakkinda

KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANDIRILAN MÜKELLEFLER HAKKINDA

25 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de Koronavirüs  salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine tamamen ara verilen veya tamamen durdurulan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki 524 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklamalar yapılmıştır. İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Söz konusu tebliğ ile ilgili sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam edecektir. Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken; Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar ve Prim HizmetBeyannameleri dâhil) Katma […]
23 Aralık 2020
Sistem Global Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ Ve Ödenek Süresi̇ Uzatildi!

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDENEK SÜRESİ UZATILDI!

Kısa Çalışma Başvuru Süresi 31.01.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı! Yeni koronavirüs (“Covid-19“) salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca Yeni Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin yapılan kısa çalışma başvuru süresinin 31.1.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Karar ile birlikte 30.06.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmadığı için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işverenler, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin olmak üzere, Karar’ın yürürlüğe girdiği 23.12.2020 tarihinden itibaren 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurabilirler. İşverenler tarafından hâlihazırda kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçileri için yeni bir başvuru olmaksızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecek olup, söz konusu işverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçileri için işveren yine 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabilecektir. Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı! 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 30.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, […]
1 Aralık 2020
Sistem Global Kisa Çalişma Başvuru Süresi̇ 31.12.2020 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi!

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI!

01.12.2020 tarih 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarih 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca Yeni Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. İşbu Karar öncesinde işverenlerin yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için 30.06.2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmekteydi. Karar ile birlikte 30.06.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmadığı için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işverenler Kararın yürürlüğe girdiği 01.12.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurabilirler. İşverenler tarafından 30.06.2020 tarihine kadar yapılan başvuru ile hâlihazırda kısa çalışma ödeneğinden işçiler yeni bir başvuru olmaksızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecek olup, söz konusu işverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçileri için işveren yine 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin başlangıç süresi 01.12.2020 veya sonrası olarak bildirilebilir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. […]
27 Ekim 2020
Sistem Global İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!

04.09.2020 tarihli 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.09.2020 tarihli 2930 sayılı Cumhurbaşkanı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.11.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. 27.10.2020 tarihli 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26.10.2020 tarihli 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca, Cumhurbaşkanı’na İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile verilen yetkiyle, işverenin iş sözleşmesini feshedemeyeceği, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartma yetkisi ve işçinin ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği dönemin, 17.11.2020 tarihinden iki ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir.  Karar uyarınca 17 Ocak 2021 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması […]
27 Ekim 2020
Sistem Global Kisa Çalişma Ödeneği̇ 2 Ay Daha Uzatildi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2 AY DAHA UZATILDI

27.10.2020 tarih 31287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26.10.2020 tarih 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun“)’nun geçici 23’üncü maddesi gereğince yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 2 (iki) ay süre ile uzatıldı. Karar uyarınca 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla; Karar’ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.11.2020 tarihinden 01.01.2021 tarihine kadar, Karar’ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 2 (iki) ay uzatılmıştır. Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
30 Haziran 2020
Sistem Global İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!

Bilindiği üzere Covid-19 Salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici madde 10 eklenmişti. İlgili hüküm uyarınca, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmeti sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020) itibaren üç ay süreyle, 17.07.2020 tarihine kadar, İş Kanunu 25′ inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmişti. 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere, 17.07.2020 tarihine kadar, işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarabileceği ve bu madde kapsamında ücretsiz izne çıkarılan işçinin haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedemeyeceği düzenlenmişti. İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile […]
30 Haziran 2020
Sistem Global Kisa Çalişma Ödeneği̇ni̇n Süresi̇ Uzatildi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ UZATILDI

Yeni koronavirüs (“Covid-19“) salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 29.06.2020 tarihli 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Karar uyarınca, 25.08.1999 tarihli ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, İşbu Karar’ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, İşbu Karar’ın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay uzatılmasına karar verilmiştir. Karar’ın 1’inci maddesinin ikinci fıkrası ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden […]
27 Mayıs 2020
Sistem Global Teknokent Fi̇rmalarinin Ve Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ni̇n Uzaktan Çalişabi̇lmeleri̇ İçi̇n Yeni̇ Ve Önemli̇ Karar

TEKNOKENT FİRMALARININ VE AR-GE / TASARIM MERKEZLERİNİN UZAKTAN ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN YENİ VE ÖNEMLİ KARAR

Salgın döneminin ilk vakasının 10 Mart 2020’de ülkemizde görülmesi ardından T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4691 saylı kanuna göre kurulan TGB firmaları ve 5746 sayılı kanuna göre kurulan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için bir dizi uzaktan çalışma önlemi alınmış ve firmaların 27 Mayıs 2020 tarihine kadar %100 eforla, Dışarıda Geçen Süre bildirimi de yaparak uzaktan çalışmalarının önü açılmıştı. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini firmalar ve çalışanlar adına azaltmak amacıyla, 4691 sayılı kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan veya 5746 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olan firmalar için yeni bir uzaktan çalışma kararı daha yayınlandı. Firmalar bu yeni karara göre Mayıs ayında %100, Haziran ayında ise %50 oranında istisna ve teşviklerden faydalanarak uzaktan çalışmaya devam edebilecekler. Karar kapsamında; 27 Mayıs 2020’ye uzatılan uzaktan çalışma esnekliği, 31 Mayıs 2020’ye uzatılmıştır. 01 Haziran 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadar ise TGB’lerdeki ve Merkezlerdeki bildirime tabi personel sayısının 4691 veya 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50’sini geçmemek veya bildirime tabi […]
6 Mayıs 2020
Sistem Global Vergi, Mevzuat Ve Teşvik Bakış Açısı Ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? Online Olarak Yanınızdayız!

Vergi, Mevzuat ve Teşvik Bakış Açısı ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? ONLINE Olarak Yanınızdayız!

Dünya’nın ve ülkemizin bu sıralar belki de tek gündemi olan Covid-19, sosyal ve ekonomik yaşamımızı derinden etkilemekte. Covid-19 nedeniyle iş hayatımızda hızlı ve doğru müdahale edilmesi gereken birçok sorun yaşanmakta, uluslararası ve ulusal kamu otoritelerinin, kurum ve kuruluşların getirdiği düzenlemelerin yakından takip edilmesi gerekmekte. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak SİSTEM GLOBAL çalışma yöntemimiz olan bütünleşik çözüm yaklaşımını merkeze alarak; sizler için vergi, mevzuat  uyum ve risk, mühendislik ve teşvik uzmanlarımızın birlikte geliştirdiği ve dijital ortamda sunulacak Vergi, Mevzuat ve Teşvik Bakış Açısı ile: Covid-19 Süreci Şirketinizde Nasıl Yönetilmeli? danışmanlığımız kapsamında; Mevzuatsal Hak ve Yükümlülüklerinizi Öğrenin! Covid-19 kapsamında işçi- işveren ilişkilerinin doğru şekilde yönetilmesi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Covid-19’un sözleşmelere etkileri hakkında bilgi verilecektir. Şirketlerin Covid-19 kapsamında TTK çerçevesinde yükümlülükleri hakkında bilgi verilecektir. Vergisel Hak ve Yükümlülüklerinizi Öğrenin! Mali yükümlüklerdeki ertelemeler,  ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi için alınabilecek önlemler, KDV iadesine yönelik yapılması gerekenler hakkında bilgi verilecektir. Ar-Ge Projesi Uygulamalarını Öğrenin! Kısa çalışma vb. uygulamaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi uygulamalarına ve TEYDEB projelerine yansımaları, Covid-19’a özel açıklanan destek ve teşvik programları hakkında bilgi verilecektir. […]
5 Mayıs 2020
Sistem Global Covid-19 Ve Sonrasında Şirket Yönetimi

COVID-19 ve Sonrasında Şirket Yönetimi

Sistem Global Danışmanlık ve Impulso Advisors, Covid-19’un KOBİ’lere etkilerini gözler önüne seren bir anket düzenledi. Anket sonucuna göre KOBİ’ler hizmet sunmaya devam etmek istiyor ve istihdamı da korumakta kararlı. Sistem Global Danışmanlık, strateji ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Impulso Advisors firmasıyla birlikte KOBİ’lerin Covid-19 sonrası durumunu konu alan bir anket düzenledi. “COVID-19 Döneminde Şirket Yönetimi Araştırması’nın sonuçları, KOBİ’lerin güç şartlarda hayatta kalmak için mücadele ettiğini ortaya koydu. 75 firma ve kişi ile online ortamda yapılan anket, üretim ve hizmet sektörü ağırlıklı olarak gerçekleştirildi. COVID-19 sonrası her 4 firmadan birinin faaliyetlerinin durma noktasına geldiğinin ortaya çıktığı ankette, katılımcı firmaların yarısının bu durumdan kısmen etkilendiği anlaşıldı. Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, güç yaşam koşullarına rağmen işletmelerin ayakta kalmak için direnç gösterdiğini belirterek, “Salgının etkilerini en aza indirmek için alınan tedbirlerin bir pansuman olduğunu düşünüyorum. Finansal esaslı rahatlama tedbirlerinin kalıcı olması için yapısal tedbirlere ağırlık verilmesi gerekir. Özellikle KOBİ’lerin birbirleriyle çok sıkı […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Covid-19'Dan Etki̇lenen Kamu İhale Sözleşmeleri̇ Hakkinda İdare'Ye Başvuru

COVID-19’DAN ETKİLENEN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA İDARE’YE BAŞVURU

(COVID-19) Koronavirüsü sebebiyle birçok yasal düzenleme yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. Konuya ilişkin olarak 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi‘nde bu başvuruların, İdareler tarafından 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleneceği ve karar alınmadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesinin alınacağı belirtilmiştir. ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,  yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleşip gerçekleşmediğine dikkat edilecek olup; bu şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımının verilmesine veya sözleşmenin feshine karar […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Sosyal Güvenli̇k Kurumu Başkanliği'Nin Pri̇m Ödeme Süreleri̇ni̇n Ertelenmesi̇ Hakkinda Duyurusu

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURUSU  Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Devletimiz tarafından alınan önlemler kapsamında; 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;  ✓ Alışveriş merkezleri dahil perakende,✓ Sağlık hizmetleri,✓ Mobilya imalatı,✓ Demir çelik ve metal sanayii,✓ Madencilik ve taş ocakçılığı,✓ Bina inşaat hizmetleri,✓ Endüstriyel mutfak imalatı,✓ Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,✓ Araç kiralama,✓ Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,✓ Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,✓ Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,✓ Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,✓ Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, ✓ Tekstil ve konfeksiyon […]
27 Nisan 2020
Sistem Global Muhtasar Ve Pri̇m Hi̇zmet Beyannameleri̇ni̇n Bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇ Uygulamasi Ertelendi̇

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASI ERTELENDİ

04 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)” yayımlandı. Bilindiği üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi en son 1/3/2020 olarak belirlenmişti. Bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir. Buna göre, genel uygulamaya ilk defa Temmuz 2020 dönemine ilişkin olarak 26 Ağustos 2020 tarihinde verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlanacaktır. Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde başlanan pilot uygulamada ise bir erteleme söz konusu değildir.  Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…
Online Randevu
head: body: